วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ขอบคุณ ขรก.ร่วมทุ่มเททำงาน แนะส่วนราชการเปิดรับฟังความเห็น ปชช.

นายกฯ ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทุ่มเทการทำงาน วอน ขรก.โดนดองจนเกษียณเข้าใจความจำเป็นในการแก้ปัญหาประเทศ พร้อมขอให้ช่วยขับเคลื่อนอย่าให้ปัญหาย้อนมายัง รบ. ขณะที่ สปน.มอบผ้ายันต์เจ้าคุณธงชัยมอบเป็นที่ระลึก

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2560 โดยก่อนเร่ิมการประชุม นายกฯได้เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปี 60 จำนวน 15 คน เข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้า อาทิ นายกฤษณา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นต้น

จากนั้นก่อนการประชุมเร่ิม นายกฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทการทำงานร่วมกันมาโดยตลอด ข้าราชการบางคนอาจไม่ได้เกษียณในตำแหน่งเดิม อาจจะเกษียณอายุที่สำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่ไหนก็ตาม แต่เป็นเพราะประเทศมีปัญหาหลายอย่าง รวมถึงต้องทำเพื่อลดความขัดแย้ง อาจทำให้หลายคนไม่เข้าใจ ส่วนตัวขอยอมรับทุกประการในสิ่งที่ได้ทำไป

นายกฯ กล่าวต่อว่า สำหรับการทำงานของภาครัฐในช่วงที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน และยังมีบางส่วนที่ไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้เกิดปัญหา ดังนั้นจึงขอให้ข้าราชการทุกคน ซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญของรัฐบาล เร่งสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น การมอบนโยบายลงไปสู่ระดับปฏิบัติต้องชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่เป็นปัญหาย้อนกลับมายังรัฐบาลอีก โดยส่วนตัวไม่เคยรู้สึกถึงการเกษียณอายุราชการ แม้จะผ่านมาแล้ว 3 ปี เนื่องจากยังต้องทำงานอยู่ และหวังให้แผนงานโครงการต่างๆ ที่ส่วนราชการจัดทำแล้วเสร็จ ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็น หรือ ทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนได้ยอมรับร่วมกัน อย่างกรณีการจัดทำผังเมือง จะใช้วิธีการเดิมไม่ได้ ต้องลงพื้นที่เพื่อจะได้เห็นภาพจริง และ ชี้แจงให้ประชาชน รวมถึงคนทุกกลุ่มได้เห็นแผนในอนาคต และเป้าหมายที่วางไว้ให้ชัดเจน

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุราชการ บอกเล่าความประทับใจในชีวิตราชการ ประสบกาณ์การทำงาน พร้อมข้อเสนอแนะในที่ประชุมด้วย ก่อนจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน รับมอบของที่ระลึก และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้ ในฐานะที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นเจ้าภาพ นายจิรชัยได้มอบผ้ายันต์ท่านเจ้าคุณธงชัยใส่กรอบรูปมอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นที่ระลึกด้วย

นายกฯ ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทุ่มเทการทำงาน วอน ขรก.โดนดองจนเกษียณเข้าใจความจำเป็นในการแก้ปัญหาประเทศ พร้อมขอให้ช่วยขับเคลื่อนอย่าให้ปัญหาย้อนมายัง รบ. ขณะที่ สปน.มอบผ้ายันต์เจ้าคุณธงชัยมอบเป็นที่ระลึก 27 ก.ย. 2560 12:44 27 ก.ย. 2560 13:03 ไทยรัฐ