วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิธีดัดหลังนักเตะถ่วง

แม้ผู้นำรัฐบาลจะยืนยันมาโดยตลอด การเลือกตั้งจะเป็นไปตามโรดแม็ปที่สัญญา แต่ดูเหมือนว่าจะมีคนเป็นอันมากยังไม่เชื่อมั่น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลูกพี่ใหญ่ คสช.ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ตุกติกเรื่องการเลือกตั้ง พูดทีเล่นทีจริงว่าประชาชนไม่อยากให้เลือกตั้งไม่ใช่หรือ? ต้องรอกฎหมายลูก แต่รองนายกรัฐมนตรีก็ไม่มั่นใจ ว่าจะมีเลือกตั้งภายในปี 2561

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ไม่มั่นใจ นายวิษณุ เครืองาม กล่าวว่า กรธ. มีเวลาจัดทำกฎหมายลูก 10 ฉบับ ภายใน 240 วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จากนั้น สนช. มีเวลาพิจารณา 60 วัน และถ้ามีการแก้ไขต้องใช้เวลาอีก 30 วัน รวมเป็น 330 วัน แต่หากยังเขียนไม่เสร็จก็ต้องขยายเวลาต่อ หมายความว่าไม่มีเส้นตาย อาจยืดเวลาโดยไม่มีกำหนด

กฎหมายลูกหรือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ จะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งก็อยู่ที่กฎหมายลูก แทนที่จะขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ คนนอกทั่วไป (ที่ไม่ได้อยู่ในแม่น้ำ 5 สาย) มองว่าการทำกฎหมายลูกเช่นกฎหมายเลือกตั้ง หรือกฎหมายพรรคการเมือง เคยมีมากว่า 85 ปีมาแล้ว

กฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. กฎหมาย การได้มาซึ่ง ส.ว. และกฎหมายพรรคการเมือง ที่จะต้องทำให้เสร็จ จึงจะจัดการเลือกตั้งได้ ไม่ใช่กฎหมายที่ซับซ้อน และสามารถทำได้ทันเวลา ดูตัวอย่างรัฐบาลรัฐประหาร คมช. 2549 สามารถจัดการเลือกตั้งได้ใน 122 วัน หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แต่ในยุค คสช.ผ่านมาแล้วกว่า 170 วัน แต่ยังเถียงกันว่ากฎหมายลูกจะทันหรือไม่?

สาเหตุสำคัญเพราะรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้ขีดเส้นตายไว้แน่นอน จึงอาจมีการเตะถ่วงยื้อเวลาไปได้เรื่อยๆ นักวิชาการด้านนิติศาสตร์เชื่อว่า ถ้าคว่ำกฎหมายลูกแค่ฉบับเดียว อาจยืดเลือกตั้งไปได้ถึง 1 ปี ต่างจากรัฐธรรมนูญ 2550 ที่ขีดเส้นตายไว้ว่า ถ้า สนช.ไม่ผ่านร่างกฎหมายลูกตามกำหนดเวลา ให้นำร่างของ กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญนำขึ้นทูลเกล้าฯภายใน 7 วัน

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ ทำให้ สนช.มุ่งมั่นพิจารณาร่างกฎหมายให้เสร็จตามเวลา ไม่กล้าเตะถ่วงเวลาของประเทศชาติ เพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง แม้จะไม่มีบทลงโทษ สนช.ที่พิจารณาร่างกฎหมายไม่ทันกำหนด แต่ สนช.ก็ต้องเสียชื่อ และกลายเป็นจำเลยสังคม แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ มีมาตรการดัดหลังผู้ชอบถ่วงเวลาที่เด็ดกว่า

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นระบุว่า หากผู้ทำหน้าที่เสนอและผู้พิจารณาร่างกฎหมาย ไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ทำให้การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่บังเกิดผล ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรี ส.ส.และ ส.ว. “จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ” ซึ่งอาจถูกยื่นถอดถอนได้ เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่สุจริตจงใจเตะถ่วง ทำให้สูญเสียเวลาและโอกาสของประเทศและประชาชน.

แม้ผู้นำรัฐบาลจะยืนยันมาโดยตลอด การเลือกตั้งจะเป็นไปตามโรดแม็ปที่สัญญา แต่ดูเหมือนว่าจะมีคนเป็นอันมากยังไม่เชื่อมั่น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลูกพี่ใหญ่ คสช.ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ตุกติกเรื่องการเลือกตั้ง 27 ก.ย. 2560 10:35 28 ก.ย. 2560 11:47 ไทยรัฐ