วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.จัดงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 8 แสนล้าน

ไฟเขียวแจก คูปอง 3 หมื่นบาท อุ้ม “เอสเอ็มอี” กระทบค่าเงิน

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยอนุมัติงบกลางปี 2560 รายการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันวงเงิน 500 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยแจกคูปองเป็นเงิน 30,000 บาท ให้เอสเอ็มอีไปซื้อเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสถาบันการเงิน โดยมีเป้าหมายผู้ประกอบการเอสเอ็มอีระยะแรกจำนวน 5,000 ราย วงเงิน 150 ล้านบาท ทั้งนี้หลังสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 มิ.ย.2561 แล้ว จะประเมินผลโครงการอีกครั้ง หากมีการดำเนินการดี จะใช้งบประมาณส่วนที่เหลือ 350 ล้านบาทดำเนินการต่อ “สำหรับคูปองวงเงิน 30,000 บาท สามารถช่วยให้เอสเอ็มอีที่เป็นผู้ส่งออกซื้อเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนครอบคลุมวงเงินได้ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3 ล้านบาท หากมีการใช้สิทธิเต็มวงเงินทั้ง 500 ล้านบาท จะทำให้มีเอสเอ็มอีป้องกันความเสี่ยงได้ 17,000 ราย หรือป้องกันความเสี่ยงให้กับรายได้จากการส่งออกคิดเป็นวงเงิน 50,000 ล้านบาท”

นายอุตตม กล่าวว่า วันที่ 28 ก.ย.นี้ จะมีลงนามในบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ

ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับรัฐวิสาหกิจจำนวน 55 แห่ง วงเงินดำเนินการ 1,975,414 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 846,337 ล้านบาท โดยกำหนดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน และมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนระหว่างปีในส่วนของงบลงทุนที่ดำเนินการตามปกติ และโครงการต่อเนื่อง.

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 27 ก.ย. 2560 09:08 27 ก.ย. 2560 09:38 ไทยรัฐ