วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะวัยเกษียณเตรียมพร้อม 4 ด้าน ดูแลกาย-ใจ

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในปี 2560 ไทยจะมีกลุ่มผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นถึง 11.2 ล้านคน หรือร้อยละ 17 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ประกอบกับในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ผู้ที่ทำงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นวันสุดท้ายของการทำงานหรือเกษียณอายุราชการ ทำให้หลังจากนี้ผู้เกษียณมีเวลาว่างมากขึ้น อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจได้ ผู้เกษียณอายุจึงต้องมีการเตรียมตัวหรือการวางแผนเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพใน 4 ด้าน คือ 1.ด้านสุขภาพอนามัย ควรออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรออกกำลังกายที่ใช้แรงกระแทก จนเป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม กิจกรรมที่ต้องใช้สมอง เพื่อลดการเสื่อมต่างๆของร่างกาย ตรวจสุขภาพร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ฝึกจิตและสมาธิ เพื่อให้รู้จักปล่อยวางมองโลกในแง่ดี

นพ.วชิระกล่าวต่อว่า 2.ด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ ควรหาเวลาเพื่อพบปะหรือโทรศัพท์พูดคุยก็จะช่วยให้ผู้เกษียณไม่เหงาและเกิดภาวะซึมเศร้า 3.ด้านพฤติกรรมการออม ต้องออมทรัพย์สำรองไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ ให้เพียงพอในแต่ละเดือนจะช่วยลดปัญหาและภาวะเครียดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่พอใช้ได้ และ 4.ด้านที่อยู่อาศัย ต้องวางแผนว่าจะพักอาศัยอยู่กับใคร และควรจัดบ้านและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ.

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในปี 2560 ไทยจะมีกลุ่มผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นถึง 11.2 ล้านคน หรือร้อยละ 17 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ประกอบกับในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ... 27 ก.ย. 2560 03:26 27 ก.ย. 2560 03:26 ไทยรัฐ