วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ชูคนรุ่นใหม่ฟุดฟิดฟอไฟรับ 4.0

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวบรรยายหัวข้อ “เจาะฐานคิด พม.” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คนรุ่นใหม่กับความท้าทายในก้าวต่อไป” ว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.มีนโยบายเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ของ พม.ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวความคิด การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน การนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานสำคัญของ พม.ด้วยภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573 เป็นการเสริมความคิดแก่บุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความคิดก้าวไกล และพัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับภารกิจ พม.

ทั้งนี้ ยุคของการเชื่อมต่อที่ไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษถือเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาภารกิจของ พม. ไปสู่ความสำเร็จและเทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยความร่วมมือและความมุ่งมั่นของผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0 ขณะเดียวกันยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการแสดงศักยภาพของไทยต่อประชาคมโลกในการเป็นเจ้าภาพอาเซียนปี 2019.

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวบรรยายหัวข้อ “เจาะฐานคิด พม.” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คนรุ่นใหม่กับความท้าทายในก้าวต่อไป” ว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.มีนโยบายเปิดโอกาส... 27 ก.ย. 2560 01:46 27 ก.ย. 2560 01:46 ไทยรัฐ