วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยูเนสโก ถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 ขอสานต่อพระราชปณิธาน (คลิป)

ผอ.ยูเนสโก-นานาชาติ ถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 ยกย่องทรงเป็นมหากษัตริย์นักพัฒนา ที่ทรงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   พร้อมสานต่อพระราชปณิธาน ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง’ การศึกษาที่ทั่วถึงจะทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

เมื่อเวลา 14.45 น.ของวันที่ 26 ก.ย.60 ตามเวลาประเทศไทย องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก และตัวแทนจากนานาชาติ ได้ถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ของไทย ณ เวทีประชุมสันติภาพนานา ชาติที่กรุงปารีสวันแรก

นางอิรินา โบโควา ผู้อำนวยการยูเนสโก ได้ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียติในหลวง รัชกาลที่ 9 ว่า ทรงเป็นมหากษัตริย์นักพัฒนา ที่ทรงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทรงส่งเสริมให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมรดกที่พระองค์พระราชทานไว้ในโลกใบนี้ ถือเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเลยทีเดียว ขณะที่ ยูเนสโกมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของในหลวง ร.9 โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา ที่ว่า‘จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง’ การศึกษาที่ทั่วถึงจะทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ องค์การพระพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก จัดการประชุมสันติภาพนานาชาติ 2017 (International World Peace) ในหัวข้อ “การสร้างสันติภาพในสังคมอย่างยั่งยืน: มรดกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส

วันอังคารที่ 26 กันยายนนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ขณะที่นางอิรินา โบโควา ผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก และนายไมเคิล วอป ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก พร้อมกับตัวแทนผู้แทนถาวรจากนานาประเทศ รวมทั้งตัวแทนผู้นำพระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ และประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จะกล่าวถวายราชสดุดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติด้วยการถวายราชสักการะในเวทีนานาชาติ

ผอ.ยูเนสโก-นานาชาติ ถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 ยกย่องทรงเป็นมหากษัตริย์นักพัฒนา ที่ทรงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมสานต่อพระราชปณิธาน ‘จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง’ 26 ก.ย. 2560 15:25 27 ก.ย. 2560 10:22 ไทยรัฐ