วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กปุย' มอบนโยบายแก่ ผช.ทูตทหาร ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ให้สมเกียรติ

ผบ.ทหารสูงสุด มอบนโยบายแก่คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทัพ และรองผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทัพ ณ ต่างประเทศ ย้ำขอให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะผู้แทนของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ ให้เกิดความเชื่อถือและความมั่นใจในความเป็นมิตรของกองทัพไทย...


เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 26 ก.ย.60 พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาและมอบนโยบายแก่คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทัพ รองผู้ช่วยทูตทหารและรองผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทัพ ณ ต่างประเทศ ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย


พล.อ.สุรพงษ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะนายทหารฯ ที่ได้รับเกียรติในการไปปฏิบัติหน้าที่สำคัญของกองทัพไทย ณ ต่างประเทศ ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายแก่คณะนายทหารฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน หมั่นแสวงหาความรู้อันประโยชน์ในการพัฒนากองทัพ และตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ต่างประเทศ ระหว่างผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพรวมถึงครอบครัว และข้าราชการไทยจากหน่วยงานต่างๆ

"ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทัพ ถือเป็นผู้แทนของกองทัพไทยที่ได้รับเกียรติไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะผู้แทนของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ อันเป็นโอกาสแสดงถึงความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และความทันสมัยของกองทัพไทย เพื่อให้เกิดความเชื่อถือและความมั่นใจในความเป็นมิตรของกองทัพไทย อันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แน่นแฟ้นต่อไป" ผบ.ทสส.กล่าว.

ผบ.ทหารสูงสุด มอบนโยบายแก่คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทัพ และรองผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทัพ ณ ต่างประเทศ ย้ำขอให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะผู้แทนของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ ให้เกิดความเชื่อถือ 26 ก.ย. 2560 14:38 26 ก.ย. 2560 15:48 ไทยรัฐ