วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับน้องสร้างสรรค์จัดกิจกรรมสัมพันธ์ลุยปลูกป่าชายเลน

ม.ศรีปทุมโดยนักศึกษานิเทศฯ ป.โท 59 รับน้องสร้างสรรค์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ปลูกป่าชายเลน สร้างแหล่งอาหารสัตว์น้ำ...

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. นายธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตจัดกิจกรรมรับน้อง หรือ สานสัมพันธ์พี่น้อง M.COM.ARTS ซึ่งรุ่นนี้ รหัส 60 ปีการศึกษา 2560 ถือว่าเป็นรุ่นที่ 27 โดยในปีนี้หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดโครงการ อิ่มอุ่นกรุ่นไอ วิถีไทย สายใยนิเทศฯ 59-60 ณ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์รุ่นพี่และศิษย์ปัจจุบัน สร้างขวัญกำลังใจ ผ่านกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

ทั้งนี้ กิจกรรมรับน้องที่ทางหลักสูตรยึดถือมาเกือบ 30 ปี 30 รุ่น นอกจากเน้นกิจกรรมการส่งเสริมศาสนาพุทธอย่างยั่งยืนควรสร้างความเป็นพุทธะ คือ ความรู้ ศึกษาแย้ง และการปฏิบัติแจ้ง เพื่อให้นักศึกษาเกิดสภาพการรู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงในตน และเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีจึงเกิดการชักชวนกันร่วมทำความดีคือสู่สังคมกับการร่วมกันปลูกป่าชายเลน สำหรับการปลูกป่าชายเลนในปีนี้มุ่งไปยังพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน เป็นโครงการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลในชุมชนบางแก้วที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิตและเขียวขจีขึ้นอีกครั้ง ยังช่วยลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

ด้านนายชัยวุฒิกร ศิริรัตน์ ประธานนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่น 59 กล่าวว่า กิจกรรมนี้เน้นการสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตเป็นหลัก เพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องมีความผูกพัน รักสามัคคี ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาในทุกๆ เรื่องเปรียบเสมือนดั่งเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน เพราะศรีปทุมนอกจากเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง มหาบัณฑิตทุกท่านยังได้เรียนในสิ่งที่ต้องการรู้ รู้ในสิ่งที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ โดยมีอั๋น ชยพล บุนนาค นักศึกษารุ่น 59 ซึ่งเป็นดารา ร่วมปลูกป่าชายเลนพร้อมรุ่นน้องด้วย.

ม.ศรีปทุมโดยนักศึกษานิเทศฯ ป.โท 59 รับน้องสร้างสรรค์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ปลูกป่าชายเลน สร้างแหล่งอาหารสัตว์น้ำ... 26 ก.ย. 2560 14:32 27 ก.ย. 2560 03:45 ไทยรัฐ