วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชาชนมาก่อน

หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่ง คสช.ที่ 42/2560 กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใบ ตม.6 สำหรับเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร

ประชาชนส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับนโยบายที่ออกมา เพราะเป็นการแก้ปัญหาความแออัดของสนามบิน ที่ต้องมาเสียเวลานั่งกรอกเอกสาร เป็นแนวคิดที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองผู้ปฏิบัติเสนอรัฐบาลแก้ปัญหา

พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. นายวิสิษฎ์ บาลี รอง ผอ.ท่าอากาศยาน ร่วมกันแถลงเตรียมความพร้อมการยกเลิกบัตร ตม.6 สำหรับคนไทย ที่เดินทางเข้าออกประเทศ

ทุกหน่วยพร้อมปฏิบัติทันที

ผบช.สตม. บอกว่า เตรียมการไว้แล้ว ทำได้เลย จะทำให้คนไทยได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ลดความคับคั่งของผู้โดยสารที่รอรับการตรวจจากด่านตรวจคนเข้าเมือง

ในยุคของ พล.ต.ท.ณัฐธร นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล

สตม.นำเทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบตรวจคนเข้าเมือง กับฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฐานข้อมูลหนังสือเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และฐานข้อมูลหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งเสริมความปลอดภัยด้วยระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า

ทำให้การยื่นบัตร ตม.6 สำหรับคนไทย ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

ในส่วนของชาวต่างชาติยังต้องกรอกเหมือนเดิม แต่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบของบัตร ตม.6 ให้ความเหมาะสม สะดวก เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทางแก้ปัญหาผู้โดยสารหนาแน่น ท่าอากาศยานดอนเมืองช่วงที่เครื่องบินล่าช้าลงพร้อมกัน เป็นเรื่องความรับผิดชอบของการท่าอากาศยาน ที่รับผิดชอบสนามบิน ต้นเหตุที่ผู้โดยสารล่าช้า ไม่ใช่ที่ ตม.

แต่มีปัญหาโยนมาที่ ตม.

พล.ต.ท.ณัฐธร เสนอการท่าอากาศยาน ขอเพิ่มขยายช่องตรวจ ตม. เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสารจาก 21 ช่องตรวจ เป็น 35 ช่องตรวจ และช่องตรวจอัตโนมัติอีก 4 ช่องตรวจ เพิ่มพื้นที่พักคอยจาก 1,100 ตร.ม. เป็น 1,710 ตร.ม.

พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ ตม.จากด่านอื่นๆมาเสริม ช่วยให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

ตม.เป็นด่านแรกหน้าตาของประเทศ ยุค พล.ต.ท.ณัฐธร เห็นการเปลี่ยนแปลง วางระบบ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน นำเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือที่สมัยใหม่มาใช้ในงานบริการ และงานด้านความมั่นคง

ตอบโจทย์ความต้องการประชาชนได้ดี.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่ง คสช.ที่ 42/2560 กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใบ ตม.6 สำหรับเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร 26 ก.ย. 2560 11:41 26 ก.ย. 2560 12:08 ไทยรัฐ