ไลฟ์สไตล์
100 year

ไอซีทีเร่งขับเคลื่อนหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน 8 กลุ่ม

ไทยรัฐออนไลน์
2 ก.ย. 2553 16:00 น.
SHARE

กระทรวงไอซีที จัดประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ 8 กลุ่ม ตั้งเป้าสร้างความเข้าใจและผลักดันให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ...                    

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Critical Infrastructure) ของประเทศ ว่า สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรี (คม.) มีมติเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2553  ขณะนี้อยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย โดย (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กำหนดให้จัดลำดับวิธีการแบบปลอดภัยไว้ 3 ระดับ คือ ระดับเคร่งครัด ระดับกลาง และระดับพื้นฐาน พร้อมทั้งกำหนดให้ใช้วิธีการแบบปลอดภัยทั้ง 3 ระดับสำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือต่อสาธารณชน และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

"การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ขององค์กรในฐานะที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ของประเทศ และผลักดันให้มีการจัดกลุ่มหน่วยงานดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงให้มีการวางแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ ประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง" รองปลัดกระทรวงไอซีที กล่าว

สำหรับการประชุมชี้แจงฯ นี้จะจัดทั้งหมด 5 วัน โดยวันแรกจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.ย.2553 เพื่อชี้แจงความเข้าใจในภาพรวม ส่วนการประชุมอีก 4 วัน จะจัดขึ้นในวันที่ 9  / 15 / 23 และ 28 ก.ย.2553 เพื่อประชุมกลุ่มย่อยสำหรับหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ จำนวน 8 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเกษตรกรรม อาหาร น้ำ ยา และสาธารณสุข 2.กลุ่มไฟฟ้า พลังงานอุตสาหกรรม และทรัพยากร ธรรมชาติ 3.กลุ่มความมั่นคงของประเทศ 4.กลุ่มความสงบสุขของสังคม 5.กลุ่มสื่อสาร โทรคมนาคม ขนส่ง และสื่อสารมวลชน 6.กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.กลุ่มการเงิน การคลัง การธนาคาร การประกันภัย และหลักทรัพย์ 8.กลุ่มองค์กรภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:09 น.