วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แผนพลังงานเชื้อเพลิงจีน

...นโยบายรัฐบาลจีนออกมาจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ประกาศตั้งเป้าขยายการใช้เชื้อเพลิง “เอธานอล” ให้ได้ทั่วประเทศภายในปี 2563 เป้าหมายหลักคือ ต้องการลดมลภาวะทางอากาศตามเมืองใหญ่ และสนับสนุนใช้วัตถุดิบ “ข้าวโพด” ที่มีผลผลิตมากล้นเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมผลิตพลังงานเชื้อเพลิง

“เอธานอล” Ethanol หรือแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมักพืชทุกชนิด รวมถึงอ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วยการทำแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% เป็นเชื้อเพลิงค่าออกเทนสูง เพราะมีออกซิเจนถึงราว 35% การผสมเอธานอลในน้ำมัน เบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราเหมาะสม ทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดมลพิษในอากาศ

ปัจจุบัน จีนก้าวขึ้นอันดับ 1 ชาติผู้บริโภคพลังงาน ทั้งครองตำแหน่งตลาดรถยนต์รายใหญ่ ที่สุดของโลก แต่ยังมีสัดส่วนใช้เชื้อเพลิง“ชีวมวล”Biofuels เพียง 1 เปอร์เซ็นต์แต่ละปีจีนมีผลิตผลเฉพาะข้าวโพดล้นตลาดเหลือเฟือมากกว่า 200 ล้านตัน แม้รัฐบาลพยายามลดผลผลิตทั้งปีนี้และปีหน้า แต่ก็ยังมีผลผลิตเหลือเฟือ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางแก้ปัญหาของรัฐบาลคือพยายามรักษาเสถียรภาพราคาและปรับเปลี่ยนสถานะพืชข้าวโพดมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิต “เอธานอล” ใช้ในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนั้น เพื่อรักษาเสถียรภาพการผลิตใช้ “เอธานอล” ในระยะยาว รัฐบาลจะผันใช้เศษซากวัสดุจากธรรมชาติที่มีเหลือใช้อีกเฉลี่ยปีละมากกว่า 400 ล้านตัน เป็นวัสดุดิบเสริมภาคการผลิตเอธานอลได้เพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 20 ล้านตัน จากปัจจุบันทั้งประเทศจีนยังใช้เชื้อเพลิง “เอธานอล” น้อยมากไม่ถึงปีละ 2.6 ล้านตัน

แม้ศักยภาพการผลิต “เอธานอล” ของจีนในอนาคตอันใกล้นี้จะมีสูงขึ้นเรื่อยๆ ศักยภาพการผลิตและใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้ของจีนยังเป็นอันดับ 3 รองจากบราซิลและสหรัฐฯ ที่ใช้เชื้อเพลิงเอธานอลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก 10 กลายเป็นกว่า 85 เปอร์เซ็นต์

ขณะเดียวกัน การเร่งพัฒนาใช้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าก็มากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใกล้สู่เป้าหมายการเลิกใช้รถยนต์จากน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลและน้ำมันดีเซลให้ได้เร็วที่สุด...

อานุภาพ เงินกระแชง

...นโยบายรัฐบาลจีนออกมาจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ประกาศตั้งเป้าขยายการใช้เชื้อเพลิง “เอธานอล” ให้ได้ทั่วประเทศภายในปี 2563 26 ก.ย. 2560 09:52 26 ก.ย. 2560 12:03 ไทยรัฐ