วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชียงราย เปิดประตูล้านนาตะวันออก ชวนเที่ยว 4 จังหวัดเหนือตอนบน

เชียงราย เปิดประตูล้านนาตะวันออก เที่ยว 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ชูความโดดเด่นท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว...

น.ส.ปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรม Agent & Media FAM Trip เปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ โดยมีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประเพณีที่เก่าแก่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งดงามและมีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว กาแฟ ชา ผลไม้หลากชนิด สามารถนำมาเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ส่วนทำเลที่ตั้งของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 มีความโดดเด่นที่สามารถเชื่อมโยงการค้าประชาคมอาเซียน (AC) ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งมีศักยภาพที่จะก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจและท่องเที่ยวในระดับสากลได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ถ้าหากกลุ่มจังหวัดเหล่านี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวภูมิภาคอื่นให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้มากขึ้นแล้ว จะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวในภาพรวม

นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือล้านนาตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบทุกอารมณ์ สามารถเที่ยวได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะฤดูหนาวที่นับเป็นช่วงที่ภาคเหนือจะได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความหนาวเย็น อากาศเย็นสดชื่น มักจะขึ้นภูเขา ทั้ง 4 จังหวัดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ เช่น ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ดาว ดอยเสมอดาว ภูลังกา ที่ช่วงหน้าหนาวสถานที่เหล่านี้จะมีความสวยงามตามธรรมชาติทั้งทะเลหมอกและดอกไม้เมืองหนาวที่หายากอีกด้วย ส่วนในฤดูฝน สามารถล่องแก่งที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม

รวมถึงยังมีเอกลักษณ์ในเรื่องของชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น เผ่าอาข่า หมู่บ้านหล่อโยและหมู่บ้านหล่อชา บนดอยแม่สลอง จ.เชียงราย หรือ เผ่าม้ง หมู่บ้านแม่แรม อ.สอง จ.แพร่ ชาวไทยลื้อ อ.ปัว จ.น่าน และชนเผ่าเย้า ใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งแต่ละชนเผ่าก็มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไป เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็มีสีสัน วิถีชีวิตที่เรียบง่าย เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะชนเผ่า

ทั้งนี้จากศักยภาพความพร้อมของทั้ง 4 จังหวัด ให้มีขีดความสามารถ จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี รวมถึง รัสเซีย อเมริกา และชาวยุโรป โดยเชื่อว่าหากท้องถิ่นตื่นตัว พัฒนาปรับปรุงสินค้าบริการให้ได้มาตรฐานและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เชื่อว่าจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวอีก และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน.

เชียงราย เปิดประตูล้านนาตะวันออก เที่ยว 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ชูความโดดเด่นท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว... 26 ก.ย. 2560 09:34 26 ก.ย. 2560 12:27 ไทยรัฐ