วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กณะ' อำลาหน่วยทหารเรือพื้นที่กรุงเทพฯ 'ยิ่งใหญ่-สมเกียรติ'

"บิ๊กณะ" เดินสายอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในโอกาสเกษียณราชการ 30 ก.ย.นี้ ขณะที่ "กองทัพเรือ" จัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2560...

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 25 ก.ย.60 ที่หอประชุมกองทัพเรือ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 และผู้ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2561โดยกองทัพเรือ ได้จัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อตอบแทนคุณงามความดีของผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้อุทิศ กำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังสติปัญญาและความสามารถ เป็นผลให้กองทัพเรือมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีผู้ครบเกษียณอายุราชการ 852 นาย เป็นชั้นนายพลเรือ 84 นาย นายทหารสัญญาบัตร 534 นาย นายทหารประทวน 32 นาย และลูกจ้าง 202 นาย ส่วนผู้ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 947 นายสำหรับในปีนี้เป็นปีที่ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ครบเกษียณอายุราชการ รวมถึงนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือที่ครบเกษียณอายุราชการ อาทิ พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

จากนั้นเวลา 17.00 น. พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ได้เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในโอกาสครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

พิธีเยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ของผู้บัญชาการทหารเรือ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารเรือจะครบเกษียณอายุราชการ โดยเป็นการแสดงออกและระลึกถึงคุณความดีที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้อุทิศตนในการปฏิบัติงานและบำเพ็ญประโยชน์นานัปการให้กับประเทศชาติและกองทัพเรือ จวบจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ

สำหรับพิธี ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

จากนั้น ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ และเดินทางไปเป็นประธานในพิธีสวนสนาม โดยมีกำลังพลเข้าร่วมพิธีสวนสนาม จำนวน 2 กองพัน รวมทั้งหมด 322 นาย มีนักเรียนนายเรือ พีรวิชญ์ พูลแก้ว หัวหน้านักเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหน่วยสวนสนาม จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ  และเป็นประธานในพิธีย่ำพระสุริย์ศรี ณ ลานสวนสนาม โรงเรียนนายเรือ.


ภาพมุมสูง
"บิ๊กณะ" เดินสายอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในโอกาสเกษียณราชการ 30 ก.ย.นี้ ขณะที่ "กองทัพเรือ" จัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2560... 26 ก.ย. 2560 09:10 26 ก.ย. 2560 09:30 ไทยรัฐ


advertisement