วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดทริปแสวงบุญ พานำไหว้พระธาตุอีสาน

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดทริปแสวงบุญ พานำไหว้พระธาตุอีสาน ตอกย้ำถึงความเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธไทย

นายสุภชัย วีระภุงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เผยว่า หลังจากที่ชาวโพธิคยาประสบความสำเร็จในโครงการแห่งประวัติศาสตร์ ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง จนสามารถสร้างความผูกพันในวิถีพุทธแท้จริงที่ดีงามตามคำสอนของพระพุทธองค์ให้เกิดขึ้นกับชาวพุทธ ไทย กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา และ สปป.ลาว

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่รอการออกเดินธรรมยาตราครั้งที่ 2 ตนนึกถึงศาสนสถานที่สำคัญในประเทศไทยที่มีประวัติการนับถือศาสนาพุทธมากว่า 2 พันปี โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำโขงภาคอีสาน ซึ่งมีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นตลอด โดยมีหลักฐานสำคัญคือ องค์เจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุอยู่อย่างมากมาย

ล่าสุด ตนจึงได้จัดนำชาวโพธิคยาฯ เดินสายไปกราบไหว้พระธาตุ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่สำคัญของพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขงบนแผ่นอีสานรวม 6 จังหวัด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวไทยและเพื่อนชาวพุทธในลุ่มน้ำโขงทั้ง 5 แผ่นดินได้เข้าใจในอดีตที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้ ทำให้แผ่นดินนี้มีแต่ความสงบสุขเพราะมีวิถีทางพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งของชาวโพธิคยาฯ

ทั้งนี้ ตนยังได้เตรียมการที่จะสานต่อด้วยการนำชาวโพธิคยาฯ เดินสายไปกราบไหว้พระธาตุในภาคเหนือ กราบไหว้สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในภาคกลาง และทั่วทุกภาคของไทย เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธไทย 

สำหรับองค์พระธาตุและวัดสำคัญที่ไปกราบไหว้ครั้งนี้ประกอบด้วย พระบรมธาตุคีรีอรัญรุกขาวาส วัดป่าปอแดง อ.ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พระธาตุนาดูน พระพุทธมิ่งเมืองหรือพระยืน วัดสุวรรณาวาส จังหวัดมหาสารคาม พระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ยังมี พระธาตุพนม พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ พระธาตุมหาชัย และพญาศรีสัตตนาคราช ณ แลนด์มาร์คพญานาค จังหวัดนครพนม พระธาตุเชิงชุม วัดป่าสุทธาวาส (วัดหลวงปู่มั่น) วัดป่าภูริทัตตถิราวาส ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น จังหวัดสกลนคร องค์ปู่ศรีสุทโธนาคราช และนางพญานาคิณีศรีปทุมมา ที่วัดป่าคำชะโนด และองค์พระธาตุซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กับอัฐิธาตุหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาร์ที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี.

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดทริปแสวงบุญ พานำไหว้พระธาตุอีสาน ตอกย้ำถึงความเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธไทย 26 ก.ย. 2560 08:29 26 ก.ย. 2560 08:49 ไทยรัฐ