วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจกคูปองเอสเอ็มอี 3 หมื่นบาท ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ดเอสเอ็มอี) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับเอสเอ็มอี เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะจัดคูปองให้เอสเอ็มอีรายละ 30,000 บาท เพื่อซื้อการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในอนาคต (FX Option) รวม 5,000 ราย คิดเป็นวงเงิน 150 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายพิศิษฐ์กล่าวว่า ในปัจจุบันค่าเงินบาทมีความผันผวนและแข็งค่าขึ้นรวดเร็ว ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.นี้ แข็งค่าขึ้นไป 7.44% มากกว่าหลายๆประเทศในอาเซียน ส่งผลให้เอสเอ็มอี จำนวนมาก โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่ส่งออก ที่มีจำนวน 20,000 ราย จากเอสเอ็มอีทั้งหมด 3 ล้านราย ไม่ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากยังขาดความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเอสเอ็มอีเห็นว่า การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวมีต้นทุนสูง เมื่อค่าเงินบาทผันผวนหรือแข็งค่า ก็ส่งผลให้เอสเอ็มอีที่ส่งออกได้รับผลกระทบ

“บอร์ดเอสเอ็มอีขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), ธสน.และสมาคมธนาคารไทย ไปจัดอบรมให้ความรู้แก่เอสเอ็มอีเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งปัจจุบันมีเอสเอ็มอีที่ส่งออกได้ทำป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ถึง 20% ถือว่าน้อยมาก โดยช่วงแรกกำหนดเป้าหมายให้ความรู้ 500 ราย และจะขยายจำนวนต่อไป เอสเอ็มอีที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ส่งออกมียอดขายไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี โดยคัดกลุ่มที่ยอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปีเป็นอันดับแรก”

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า บอร์ดเอสเอ็มอีได้อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับจัดสรร 1,007 ล้านบาท และให้ใช้จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีก 212ล้านบาท รวมเป็น 1,219 ล้านบาท.

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ดเอสเอ็มอี) 26 ก.ย. 2560 07:16 26 ก.ย. 2560 09:28 ไทยรัฐ