วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ดิจิทัลฯ ประสบความสำเร็จจัด Digital Thailand Big Bang 2017

รมว.ดิจิทัลฯ แถลงผลความสำเร็จการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2017” เล็งขยายผลไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ พื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และวางรากฐานให้กับประชาชน ...

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแถลงข่าวผลสำเร็จการจัดงานนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2017 : Digital Transformation Thailand โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” 

สำหรับผลของการจัดงานถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 240,000 คน ผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาทั้ง 150 หัวข้อ กว่า 30,000 คน มีเยาวชนเข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 50,000 คน และเข้าร่วมการแข่งขันถึง 1,267 คน

จากความสำเร็จดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลฯ จึงมีแนวคิดที่จะขยายผลไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ โดยคาดว่าจะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และชลบุรี เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และวางรากฐานให้กับประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลว่ามีส่วนสำคัญโดยตรงกับการใช้ชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ การเกษตร การศึกษา การบริหารภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล.

รมว.ดิจิทัลฯ แถลงผลความสำเร็จการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2017” เล็งขยายผลไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ พื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และวางรากฐานให้กับประชาชน ... 26 ก.ย. 2560 06:31 26 ก.ย. 2560 06:33 ไทยรัฐ