วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งยกเครื่องแอพพลิเคชั่น “ข้อมูลยา” หวังลดป่วย-ตายจากเชื้อดื้อยา

“ปิยะสกล” ตั้งเป้ามอบเป็นของขวัญปี 61

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” ว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ให้ประชาชนใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สธ.จึงกำหนดให้สถานพยาบาลในสังกัดทุกระดับพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยา อย่างสมเหตุสมผล โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นข้อมูลยา ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนทำให้เกิดการพัฒนาฉลากยา ฉลากยาเสริม และข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัยและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยแอพพลิเคชั่นนี้มีข้อมูลยากว่า 700 รายการ และกำลังอยู่ระหว่างทดสอบความสมบูรณ์ เพื่อมอบความรู้เรื่องยาเป็นของขวัญปีใหม่ในปี 2561 แก่ประชาชน โดยแอพพลิเคชั่นนี้ สามารถบันทึกข้อมูลยาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือจากคิวอาร์โค้ดได้

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) กล่าวว่า การทำแอพพลิเคชั่น “RDU รู้เรื่องยา” นั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาแก่ประชาชนชาวไทย พร้อมจัดทำข้อมูลยาของประเทศที่มีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว โดยโครงการนี้แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.เป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลยา 2.จะมีการเตือนเมื่อถึงเวลากินยา และจะมีระบบเตือนเมื่อได้รับยาที่เคยแพ้ หรือได้รับยาใหม่ที่อาจมีปัญหาตีกันกับยาเดิม และ 3.เชื่อมต่อข้อมูลยาของประชาชนกับสถานพยาบาล และหลีกเลี่ยงการได้ยาซ้ำซ้อน เพิ่มความปลอดภัยด้านยาให้แก่ผู้ป่วยมากขึ้น

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณ 20,000-38,000 คน ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 46,000 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” ว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 26 ก.ย. 2560 03:42 26 ก.ย. 2560 03:42 ไทยรัฐ