วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เจาะเข็มด้านหน้า วัดอมรินทราราม

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โดยรองผู้ว่าฯ กทม.เปิดเผยว่า โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เป็นการขยายสะพานอรุณอมรินทร์จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 480 ม. พร้อมทั้งก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.25 ม. ความยาวประมาณ 1,300 ม. ลงถนนอรุณอมรินทร์ บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ ซึ่งในวันนี้ได้ติดตามงานก่อสร้างบริเวณวัดอมรินทรารามวรวิหาร ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการเจาะเสาเข็ม ส่วนบริเวณกองเรือเล็กดำเนินการเสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.80 ม. จำนวน 16ต้น ทำได้แล้ว 13 ต้น บริเวณคลองบางกอกน้อย จำนวน 8 ต้น ทำได้แล้ว 5 ต้น เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากต้องใช้พื้นที่บริเวณฝั่งศิริราชในการก่อสร้างนั่งร้าน เพื่อเดินเครื่องจักรลงไปเจาะเสาเข็มในคลองบางกอกน้อย นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักการโยธากำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการปรับแผนงานเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง.

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โดยรองผู้ว่าฯ กทม.เปิดเผยว่า 26 ก.ย. 2560 03:38 26 ก.ย. 2560 03:38 ไทยรัฐ