วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลายโบราณ

สำนักพระราชวังและทีมช่าง เปิดให้ชมกระบวนการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พร้อมสาธิตวิธีการแทงหยวก ที่ประกอบด้วย 5 ลายแทงหยวกโบราณ และเพิ่ม 1 ลายพิเศษเพื่อสื่อถึงในหลวงรัชกาลที่ 9.