วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘ห้าดาว’ แจง รถไก่ย่างติดไซเรน พนักงานทำโดยพลการ สั่งถอดออกแล้ว

ผู้บริหารห้าดาว แจง รถขนส่งไก่ย่างติดสัญญาณคล้ายรถฉุกเฉิน พนักงานทำโดยพลการ สั่งถอดออกแล้ว พร้อมตั้งกรรมการสอบสวน ขออภัยทำผู้ใช้ทางเข้าใจผิด ขอบคุณสังคมออนไลน์สะท้อนภาพความบกพร่อง

นายกฤษธร หงส์นฤชัย ผู้บริหารธุรกิจห้าดาว ออกหนังสือชี้แจงกรณีรถขนส่งสินค้าติดสัญญาณคล้ายรถฉุกเฉิน ว่า ตามที่มีคลิปเผยแพร่ออกไปซึ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้สัญจรนั้น บริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอชี้แจงว่า

บริษัทมีกฎระเบียบในการห้ามมิให้รถขนส่งผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ หรือสัญญาณไซเรน หรือสัญญาณเสียงอื่นๆ ตลอดจนเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นรถฉุกเฉิน อันไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ.2522 ทั้งนี้ การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายถือเป็นความบกพร่องของพนักงานขับรถ รวมถึงหัวหน้าสายงาน

กรณีที่เกิดขึ้นในคลิป พนักงานได้ติดตั้งอุปกรณ์คล้ายไฟวับวาบโดยพลการ และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งได้สั่งการให้ถอดออก พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว

ในนามของผู้ผลิตไก่ย่างห้าดาวขอขอบพระคุณผู้แจ้งเหตุและสังคมออนไลน์ที่กรุณาสะท้อนภาพความบกพร่อง ทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันทีและเพิ่มมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก บริษัทขอน้อมรับและขออภัยในกรณีดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้.

ผู้บริหารห้าดาว แจง รถขนส่งไก่ย่างติดสัญญาณคล้ายรถฉุกเฉิน พนักงานทำโดยพลการ สั่งถอดออกแล้ว พร้อมตั้งกรรมการสอบสวน ขออภัยทำผู้ใช้ทางเข้าใจผิด ขอบคุณสังคมออนไลน์สะท้อนภาพความบกพร่อง 25 ก.ย. 2560 15:12 25 ก.ย. 2560 15:45 ไทยรัฐ