วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครบรอบ120 ปีเสด็จประพาสยุโรปของ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

ในโอกาสที่ปี 2560 ครบรอบการเสด็จประพาสยุโรป 120 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จประพาสต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้สยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก และเป็นปีครบรอบ 107 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จึงได้จัดพิมพ์หนังสือบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยได้จัดงานแนะนำหนังสือพร้อมการเสวนาให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยมี พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ เป็นองค์ประธานในงาน ที่ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในงาน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้มาเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นสุดพรรณนาของสมเด็จพระพุทธ เจ้าหลวง” โดยกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประเทศสยามหลายเรื่อง เรื่องสำคัญมากๆ นอกจากการเลิกทาสแล้ว คือการปกป้องประเทศไม่ให้เป็นอาณานิคมประเทศมหาอำนาจทั้งหลาย ซึ่งการเสด็จ ประพาสยุโรป ได้ส่งผลเลิศในการเจริญสัมพันธไมตรีแก่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศรัสเซีย ซึ่งประเทศมหาอำนาจทั้งหลายในขณะนั้น มีความเกรงใจรัสเซียเป็นอย่างยิ่ง ทำให้สยามอยู่ยั้งยืนยงรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความคล้ายคลึงกัน ทรงเป็นที่รักและทรงเป็นที่คิดถึงของประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง “120 ปี แห่งการเสด็จประพาสยุโรป ทำให้ไทย เป็นไท จนถึงวันนี้” โดยอดีต ท่านทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ได้กล่าวว่า ตนมีโอกาสเป็นเอกอัครราชทูตไทยที่เดนมาร์กและออสเตรีย ในการทำงานส่วนตัวยึดพระราชนิพนธ์ลายพระราชหัตถเลขา “ไกลบ้าน” เป็นคัมภีร์ทางด้านการทูต เพราะแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันดีของพระองค์ จนเป็นผลให้บ้านเมืองเรารอดพ้นจากเงื้อมมือของชาวต่างชาติได้สำเร็จ การเสด็จฯเยือนเดนมาร์กและออสเตรีย ซึ่งถือเป็นประเทศพ่อตาแม่ยายของยุโรป เพราะมีพระราชธิดาไปอภิเษกสมรสกับกษัตริย์ในยุโรปค่อนข้างเยอะ การเสด็จฯเยือนทั้งสองประเทศนั้นจึงถือเป็นการสร้างสัมพันธ์ทางครอบครัวที่นับว่าทรงเฉลียวฉลาดอย่างมาก

สำหรับหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” ได้จัดพิมพ์ครั้งแรกในปี 2543 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระกรุณาธิคุณพระราชทานพระนิพนธ์คำนำ และเสด็จฯมาเป็นประธานเปิดตัวแนะนำหนังสือ โดยหนังสือเล่มนี้ บอกเรื่องราวอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ที่ทรงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า และคงความเป็นไท รวมถึงเรื่องราวสนุกๆ ในคราวเสด็จประพาสยุโรป รวมเรื่องราวกรณีพิพาท ร.ศ.112 ในช่วงล่าอาณานิคม ที่ควรจดจำอีกด้วย สามารถสั่งจองหนังสือเล่มนี้ในราคาชุดละ 4,500 บาท ได้ที่ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โทร.0-2685-2255 หรือทาง www.booksmile.co.th 

ในโอกาสที่ปี 2560 ครบรอบการเสด็จประพาสยุโรป 120 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จประพาสต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้สยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก 25 ก.ย. 2560 13:51 25 ก.ย. 2560 13:53 ไทยรัฐ