วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กห.แจงร่างสัญญาประชาคม เกิดจากบทเรียนความขัดแย้ง

โฆษก กห.แจงเอกสารสัญญาประชาคม เกิดจากบทเรียนความขัดแย้งของไทย เผยเตรียมดาวน์โหลดลงเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 60 ที่กระทรวงกลาโหม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวถึงความคืบหน้าการเผยแพร่ร่างสัญญาประชาคม ว่า สัญญาประชาคมที่ร่วมกันคิดและจัดทำขึ้นนี้ เนื้อหาในภาพรวมไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สาระสำคัญเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ที่ต้องการอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมาย และกรอบกติกาทางสังคมที่ร่วมกันกำหนด โดยเป็นสัญญาฉบับแรกที่เกิดขึ้นจากบทเรียนของความขัดแย้ง ที่มีร่วมกันมายาวนาน และทำหน้าที่เสมือนพันธะทางใจร่วมกันระหว่างประชาชนทุกคน ที่ต้องการความสำนึกและรับผิดชอบร่วมกัน ต้องการการเคารพและทำหน้าที่ร่วมกันในเรื่องที่จำเป็น และการไม่ทำในเรื่องที่ไม่ควรทำ ซึ่งหากตระหนักรู้เข้าใจและให้ความร่วมมือกันทุกฝ่าย ก็เป็นที่เชื่อมั่นร่วมกันว่า สังคมในอนาคตจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยปราศจากเงื่อนไขความขัดแย้งเดิม

"ขณะนี้กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง อยู่ระหว่างการเผยแพร่เอกสารสัญญาประชาคมจากทุกส่วนราชการ เพื่อการรับรู้และความเข้าใจในสำนึกและหน้าที่ ที่ประชาชนทุกคนพึงมีให้กัน โดยสามารถ Download ได้ที่ website กรมประชาสัมพันธ์ในขั้นต้น และจาก website ของส่วนราชการต่างๆ ที่จะมีตามมา" พล.ต.คงชีพ กล่าว

โฆษก กห.แจงเอกสารสัญญาประชาคม เกิดจากบทเรียนความขัดแย้งของไทย เผยเตรียมดาวน์โหลดลงเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ 25 ก.ย. 2560 12:57 25 ก.ย. 2560 15:02 ไทยรัฐ