วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.สรรหา กกต.จ่อประชุมนัดแรก 6 ต.ค.วางกรอบการทำงาน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ่อประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.นัดแรก 6 ต.ค.วางกรอบการทำงาน แจงเงื่อนเวลาต้องสรรหาให้เสร็จภายในวันที่ 12 ธ.ค.ก่อนส่งรายชื่อ สนช.ให้ความเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.60 นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการสำนักงานวุฒิสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ชุดใหม่ว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ส่งหนังสือไปยังคณะกรรมการสรรหา กกต.เพื่อให้ส่งตัวแทนมาทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหา กกต.ชุดใหม่ ขณะนี้ตัวแทนองค์กรอิสระต่างๆ ได้ทยอยส่งรายชื่อตัวแทนมาให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้ว โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนดประชุมคณะกรรมการสรรหานัดแรกในวันที่ 6 ต.ค.นี้ เพื่อวางกรอบการทำงาน ซึ่งตามกรอบเวลาคณะกรรมการสรรหาจะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณ สมบัติเหมาะสมเป็น กกต.ให้เสร็จภายใน 90 วัน หรือวันที่ 12 ธ.ค.นี้ เพื่อส่งรายชื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 45 วัน นับจากวันที่บรรจุวาระเข้าสู่ที่ประชุม สนช. ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน ที่ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เคยระบุไว้

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ่อประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.นัดแรก 6 ต.ค.วางกรอบการทำงาน แจงเงื่อนเวลาต้องสรรหาให้เสร็จภายในวันที่ 12 ธ.ค.ก่อนส่งรายชื่อ สนช.ให้ความเห็นชอบ 25 ก.ย. 2560 12:35 25 ก.ย. 2560 12:50 ไทยรัฐ