วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัด "เสือดาวหิมะ" อยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เกือบใกล้สูญพันธุ์

เรื่องของภาวะโลกร้อนยังเป็นเรื่องที่นักวิจัยพยายามศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้น เกิดขึ้นไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งแต่ละแห่งก็ได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป โดยเฉพาะเทือกเขาหิมาลัยที่นักวิทยาศาสตร์หลายรายวิจัยว่าเป็นภูมิภาคที่อ่อนแอที่สุดแห่งหนึ่ง และสิ่งมีชีวิตในแถบนี้ก็ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดมา

เสือดาวหิมะก็เป็นสัตว์หายากอีกชนิด ที่นักอนุรักษ์สัตว์ป่ามีความกังวล เนื่องจากถูกระบุว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในช่วง 45 ปีที่ผ่านมา แต่ล่าสุดมีรายงานที่อาจทำให้ใจชื้นขึ้นเมื่อสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) ได้ออกมายืนยันสถานะใหม่ของเสือดาวหิมะ โดยเลื่อนอันดับจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตใกล้การสูญพันธุ์ (Endangered species-EN) ไปอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable species-VU) ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าได้สำรวจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประเมินว่ามีเสือดาวหิมะในป่าประมาณ 4,000 ตัว และอาจจะสูงถึง 10,000 ตัว อันเป็นผลมาจากความพยายามอนุรักษ์และลดความขัดแย้งกับกลุ่มปศุสัตว์ รวมถึงผลักดันในการสร้างจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากกับประชาชนท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นแนวโน้มและสัญญาณที่ดี แต่นักอนุรักษ์ก็เตือนว่าการจัดหมวดหมู่ใหม่ให้กับเสือดาวหิมะ ไม่ได้หมายความว่า พวกมันยังปลอดภัย ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการลดจำนวนลงจนกระทั่งสูญพันธุ์ เพราะยังต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการรุกล้ำถิ่นที่อยู่ รวมทั้งสูญเสียเหยื่อในการล่าเป็นอาหาร.

เป็นเพราะผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าได้สำรวจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประเมินว่ามีเสือดาวหิมะในป่าประมาณ 4,000 ตัว และอาจจะสูงถึง 10,000 ตัว 25 ก.ย. 2560 12:18 25 ก.ย. 2560 14:39 ไทยรัฐ