วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“นายายอาม” แบบอย่าง ตร.พอเพียง

สมัยนี้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไม่เพียงจับผู้ร้ายแต่ยังชักชวนชาวบ้านจับจอบจับเสียมทำนาร่วมกัน....!

โดยมีเป้าหมายนำผลผลิตที่เกิดขึ้นสร้างรายได้เสริมให้กำลังพล และยังเผื่อแผ่แก่คนในท้องถิ่น อย่างที่ตำรวจ สภ.นายายอาม จ.จันทบุรี ที่มี พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็ม นั่งเป็นผู้กำกับการ กำลังทำในขณะนี้

โดยระหว่าง 2 ปี ในตำแหน่งนี้ ได้นำวิถีชาวไร่ชาวนาเต็มขั้นที่ติดตัวมา บวกด้วยทุนส่วนตัว ใช้จัดหาสิ่งต่างๆให้กำลังพลและชาวบ้าน ทำนาในพื้นที่ 10 ไร่ บริเวณ หมู่ 5 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ประเด็นแรกเพื่อเป็นการสานต่อโครงการตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นปีที่ 2 ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากคนในท้องถิ่น จนเกิดเป็นผืนนาพอเพียงพิทักษ์ราษฎร์ร่วมใจ “ดำวันแม่-เกี่ยววันพ่อ”

นอกจากนี้เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาส “12 สิงหามหาราชินี” และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้

พ.ต.อ.ประเสริฐ กล่าวว่า ดังนั้นข้าวในผืนนาที่ได้จากสำนึกในหน้าที่ต้องดูแลปากท้องและรายได้ผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมครอบครัว จึงมอบให้เป็นสวัสดิการเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่มีอยู่

นอกจากนี้ยังมอบให้วัด บ้าน โรงเรียน ที่ร่วมแรงร่วมใจจนเกิดเป็นพลังความรักความสามัคคีในท้องถิ่น ลงมือทำนา “แบบหยอด” ในผืนนาที่ชาวบ้านจัดสรรให้ จำนวน 10 ไร่ ส่วนพันธุ์ข้าวที่ใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่

เกิดจากการผสมพันธุ์เลียนแบบธรรมชาติ ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการเทคโนโลยีทางชีวภาพ ปรับสภาพให้เป็นพันธุ์ข้าวที่มีความบริสุทธิ์และสมบูรณ์

ก่อนลงมือทำยังศึกษาด้วยว่า การทำนาอินทรีย์นั้นได้ผลผลิตสูงขึ้นจึงนำมาใช้ผสมผสานกับการทำนาดำและนาหว่าน ตามหลักวิชาการถึงแม้ 2 ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเกิดผลสำเร็จเท่าไหร่ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญ

เพราะจุดหมายสำคัญจริงๆนั้นอยู่ที่ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันจนทำให้งานลุล่วงไปด้วยดี.....!

ศุภชัย จุลละนันทน์

สมัยนี้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไม่เพียงจับผู้ร้ายแต่ยังชักชวนชาวบ้านจับจอบจับเสียมทำนาร่วมกัน....! โดยมีเป้าหมายนำผลผลิตที่เกิดขึ้นสร้างรายได้เสริมให้กำลังพล และยังเผื่อแผ่แก่คนในท้องถิ่น อย่างที่ตำรวจ สภ.นายายอาม 25 ก.ย. 2560 11:21 25 ก.ย. 2560 12:33 ไทยรัฐ