วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.ตั้ง 'พรชัย' นั่งรักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

หัวหน้า คสช.มีคำสั่งแต่งตั้ง "พรชัย จำรูญพานิชย์กุล" เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2560 เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้มีอาวุโสสูงสุดในตำแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 24 ก.ย.2560 จนกว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับตำแหน่งหัวหน้า หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น.

หัวหน้า คสช.มีคำสั่งแต่งตั้ง "พรชัย จำรูญพานิชย์กุล" เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 25 ก.ย. 2560 11:18 25 ก.ย. 2560 13:36 ไทยรัฐ