วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กงสุลใหม่-ทูตเกษียณ

โดย ซี.12

ช่วงนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดออกไปประจำการยังต่างประเทศในตำแหน่งกงสุลใหญ่ ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น

ขอนำมาบันทึกไว้ให้รับทราบทั่วกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการหน่วยอื่นที่มีราชการต้องเดินทางไปหรือมีความจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับ กงสุลใหญ่ ในเมืองต่างๆ ดังนี้

นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ รองอธิบดีกรมยุโรป ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมรัฐเฮสเซิน รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ รัฐซาร์ลันด์ และรัฐเทือริงเงิน

นายมุนินท ปานิสวัสดิ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ญี่ปุ่น โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดโอซากา จังหวัดเฮียวโกะ จังหวัดเกียวโต จังหวัดมิเอะ จังหวัดนาระ จังหวัดชิกะ และจังหวัดวากายามะ

นายอสิ ม้ามณี อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเขต กงสุลครอบคลุมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ดำรง ตำแหน่งกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมรัฐนิวยอร์ก รัฐคอนเนกติกัต รัฐเมน รัฐ แมสซาชูเสตต์ รัฐนิวแฮมพ์เชียร์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ รัฐโอไฮโอ รัฐเพนซิลเวเนีย รัฐโรดไอแลนด์ และรัฐเวอร์มอนต์

นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจกรม อาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ สถาน กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเขตกงสุล ครอบคลุมมณฑลชานตง

นอกจากนั้น ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือ กระทรวงการต่างประเทศได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งต่อไป บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

สำหรับเอกอัครราชทูตที่ถึงเวลาเกษียณอายุราชการพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ยังมิได้ทำบันทึกถึงในที่นี้ก็ขอแจ้งให้ทราบในคราวเดียวกันนี้คือ

1.นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย 2.นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย 3.นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต โอมาน 4.นายพิรุณ ลายสมิต เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา กาตาร์ 5.นายเรืองเดช มหาศรานนท์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เปรู 6.นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แคนาดา 7.นางสาววิมล คิดชอบ เอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก 8.นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

เกียรติยศและศักดิ์ศรีของท่านเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของชาวบัวแก้วตลอดไป.

“ซี.12”

ช่วงนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดออกไปประจำการยังต่างประเทศในตำแหน่งกงสุลใหญ่ ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 25 ก.ย. 2560 11:17 25 ก.ย. 2560 12:49 ไทยรัฐ