วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรรมขาว กรรมดำ

หนึ่งในบริขาร 8 อย่าง ที่พระบวชใหม่จะต้องมี คือ ธัมกรก หรือเครื่องกรองน้ำ

เวลาพระจะตักน้ำดื่มมักจะมีตัวน้ำ หรือสัตว์น้ำตัวเล็กตัวน้อย ปนเข้าไป พระฉันน้ำนี้โดยตั้งใจ ตามพระวินัยเป็นอาบัติปาจิตตีย์

เครื่องกรองน้ำขนาดแค่กระป๋องนม...ด้านบนปิดทำเป็นกรวยมีรู ด้านล่างเปิดว่าง เมื่อใช้ผ้าบางกรองน้ำคาด เวลาพระจะฉันน้ำก็เอาจุ่มลงในน้ำจนน้ำเต็มกระป๋อง

เอาหัวแม่มือปิดรูปากกรวย เกิดสุญญากาศ ดึงขึ้นแล้วปล่อยมือออกจากรูน้ำก็พรูลงขัน

เป็นอันว่า น้ำสะอาด ฉันได้ไม่ห่วงอาบัติ

ภูมิปัญญาของคนที่คิดทำเครื่องกรองน้ำแบบนี้...เป็นของเด็กเล็กๆคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลกว่า 2,500 ปีมาแล้วครับ เด็กคนนี้ เป็นลูกเจ้าลิจฉวี ชื่อสีวลี

คัมภีร์พุทธศาสนาเล่าว่า เมื่อพระนางสุปปวาสา ธิดาเจ้า โกลิยวงศ์ ชายาเจ้ามหาลิมีครรภ์ แต่เกิดเรื่องผิดธรรมชาติ ครรภ์แก่ท้องโตอยู่ถึง 7 ปีก็ไม่ยอมคลอดสักที

พระนางคิดว่ามีกรรมอยากจะทำบุญ บอกพระสวามีให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามารับพระกระยาหาร...ในวัง สั่งพระสวามีด้วยว่า “พระพุทธองค์ตรัสอะไรให้จำมาบอก”

พระพุทธองค์ทรงรับอาราธนา ตรัสอวยพร “ขอให้สุปปวาสา จงมีความสุข ปราศจากโรค คลอดบุตรโดยปลอดภัยเถิด” เจ้ามหาลิกลับถึงวัง พระชายาก็ประสูติแล้ว ได้พระนามสีวลี

พระกุมารเกิดได้ไม่นาน มีพระสติปัญญาสูงกว่าเด็กๆ ด้วยกัน จนวันหนึ่งในโอกาสที่นิมนต์พระมาฉันอาหาร รู้ปัญหาเรื่องพระฉันน้ำก็คิดทำเครื่องกรองน้ำ (ธัมกรก) ถวาย

อายุ 7 ขวบ พระกุมารรู้เรื่องชีวิตหนหลัง 7 ปีในครรภ์พระมารดา เกิดสลดใจ ปรารภขอบวชกับพระสารีบุตร เหตุอัศจรรย์ก็ยังตามมา ทันทีที่ปลงผมเสร็จก็สำเร็จอรหัตผล

บวชแล้วลาภผลก็เกิดแก่ท่านมากมาย เผื่อแผ่ไปถึงพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกัน

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปเยี่ยมพระเรวตะที่ปลีกวิเวกอยู่ในป่าสะแก ห่างไกลทางอ้อมรายทางมีหมู่บ้าน 60 โยชน์ แต่ทางตรงทุรกันดาร 30 โยชน์

“สีวลีมาด้วยหรือเปล่า” พระพุทธเจ้าตรัสถาม

พระอานนท์กราบทูลว่ามา พระพุทธองค์ก็เลือกเดินทางลัด ปรากฏว่า ตลอดทางลัดนั้น เทวดาพากันนำอาหารมาถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไม่ขาด

กล่าวกันว่า อานิสงส์ในความมีลาภ พระสีวลีเป็นเอตทัคคะ เลิศในทางมีลาภ เกิดในชาติปางก่อน เกิดเป็นผู้ยากไร้ แต่ด้วยศรัทธาได้ถวายน้ำผึ้งและนมส้มแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้า

นี่ผลของกรรมขาว กรรมดี ส่วนผลของกรรมดำ กรรมที่ทำให้ท่านต้องอยู่ในครรภ์พระมารดา 7 ปี เกิดเมื่อชาติที่เป็นกษัตริย์ยกทัพไปล้อมเมืองศัตรู ล้อมอยู่ 7 ปี ศัตรูไม่ยอมแพ้

ชาวเมืองเดือดร้อนลุกฮือปฏิวัติจับกษัตริย์ฆ่ายกเมืองให้ เพื่อยุติปัญหา

ในพุทธศาสนาสอนหลักธรรมไว้ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่หักล้างกัน ผู้ทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับทั้งกรรมดีกรรมชั่ว หลักธรรมนี้ แม้ในกระบวนการยุติธรรมของโลกสมัยใหม่ก็ใช้

อย่าแปลกใจ ถ้าคนที่อ้างเคยทำความดี อย่างคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ต้องเข้าไปอยู่ในคุก

หรือรายนักการเมืองสุจริต มือสะอาดตลอดชีวิต อย่างคุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ และพวกหลายคน ถูกตัดสินให้เป็นคนล้มละลาย...เพราะไม่มีเงินใช้ค่ายึดสนามบิน.

กิเลน ประลองเชิง

หนึ่งในบริขาร 8 อย่าง ที่พระบวชใหม่จะต้องมี คือ ธัมกรก หรือเครื่องกรองน้ำ เวลาพระจะตักน้ำดื่มมักจะมีตัวน้ำ หรือสัตว์น้ำตัวเล็กตัวน้อย ปนเข้าไป พระฉันน้ำนี้โดยตั้งใจ ตามพระวินัยเป็นอาบัติปาจิตตีย์ 25 ก.ย. 2560 10:25 25 ก.ย. 2560 12:27 ไทยรัฐ