วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเลย์/ยกเลิกเที่ยวบิน

พ.ศ.2559 การไปบรรยายในต่างจังหวัดของอาจารย์และนักบรรยายหลายท่านต้องยกเลิกเพราะเที่ยวบินดีเลย์ ไม่ว่าจะเป็นของสายการบินไทยและสายการบินอื่นที่ให้บริการในประเทศ กำหนดการของการสัมมนามักจะกำหนดไว้ตายตัว ผู้ฟังก็มาจากหลากหลายสถานที่ ต้องใช้ทุนมากในการจัดแต่ละครั้ง แต่เมื่อผู้บรรยายไปช้าหรือไปไม่ได้ก็เกิดความเสียหาย

ที่สำคัญคือ ผู้โดยสารที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น พอเครื่องบินดีเลย์ก็ทำให้ต่อเครื่องไม่ทัน ความเสียหายจากเครื่องบินดีเลย์นี่เยอะครับ ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น สายการบินของประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งก็ดีเลย์ ที่แย่กว่าเราก็เห็นจะเป็นเวียดนาม สถิติขององค์การการบินพลเรือนของเวียดนามพบว่า ช่วงมกราคม-มิถุนายน 2560 มีเที่ยวบินดีเลย์คิดเป็นร้อยละ 12 หรือรวม 17,000 เที่ยว จากเที่ยวบินของสายการบินในประเทศ สายการบินที่ดีเลย์มากที่สุดถึง 5,800 เที่ยวในช่วง 6 เดือนแรกของ พ.ศ.2560 คือสายการบินเวียดเจ็ตแอร์

หลายประเทศ ผู้นำไม่ได้สนใจไยดีการคมนาคมทางอากาศ เพราะพวกผู้นำเดินทางด้วยเครื่องบินพิเศษ มีห้องวีไอพีรับรอง จึง ไม่ได้สัมผัสกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามไม่ยอมให้ปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ำซาก เพราะคิดว่าไม่ใช่แค่ปัญหาของอุตสาหกรรมการบินของเวียดนามแต่เพียงเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่ทำให้คุณภาพของงานบริการทุกประเภทด้อยลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการท่องเที่ยว

นายกฯเวียดนามถึงขนาดสั่งให้กระทรวงขนส่งเวียดนาม ออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ ให้สายการบินใดก็ตามที่ดีเลย์ถึง 3 ชั่วโมง ต้องจัดหาอาหารให้ผู้โดยสาร 1 มื้อ ถ้าหากล่าช้าถึง 6 ชั่วโมง จะต้องจัดหาที่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดีเลย์ตั้งแต่เวลา 22.00–07.00 น. สายการบินจะต้องจัดให้เข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน

ประเทศไทยมีประกาศกระทรวงคมนาคมคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศ ถ้าเที่ยวบินล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สายการบินต้องจัดอาหารและเครื่องดื่ม ต้องจัดอุปกรณ์ให้ใช้ติดต่อสื่อสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถ้าผู้โดยสารไม่อยากเดินทางต่อ สายการบินต้องคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นๆเต็มจำนวน

เที่ยวบินช้าเกิน 3 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สายการบินต้องให้ผู้โดยสารเลือกว่าจะรับค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนคืน หรือเปลี่ยนเที่ยวบินให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเดิมเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน วันถัดไป หรือวันอื่นตามความสมัครใจผู้โดยสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถ้าสายการบินเสนอเที่ยวบินไปลงสนามบินอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายเดิม สายการบินต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสนามบินใหม่ไปสนามบินเดิมด้วย

ผมดูจากประกาศกระทรวงคมนาคมแล้ว เห็นมีเรื่องเงินค่าชดเชยจำนวน 600 บาทบ้าง 1,200 บาทบ้างในกรณีที่ยกเลิกเที่ยวบิน อ่านดูแล้วมันไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารแต่ละคน ยกเว้นในกรณีที่สภาพอากาศมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินหรือสถานการณ์ทางการเมือง

ผมติดตามทีมงานเปิดเลนส์ส่องโลกเดินทางไปต่างประเทศครบทุกทวีป ถ้ารวมแล้วก็เกือบจะร้อยหรือเกินร้อยประเทศแล้วครับ เจอเครื่องบินดีเลย์บ่อย สนามบินที่ไม่ใช่ศูนย์กลางคมนาคม บางทีมีเที่ยวบินของสายการบินที่ผมโดยสารสัปดาห์ละครั้งสองครั้งดีเลย์ ทำให้ต้องรอกันข้ามวันข้ามคืน การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของบางสนามบินก็ทำราวกับผู้โดยสารเป็นภาระ การดูแลผู้โดยสารก็ไม่เป็นไปตามหลักสากล การรอข้ามคืนอาจจะมีเผลองีบหลับไปบ้าง เจ้าหน้าที่ก็มาขู่ตะคอก ไล่ หรือปลุกด้วยวิธีการหยาบคาย

โลกแคบลงทุกวัน การเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเรื่องธรรมดา ประเทศใดมีสนามบินที่มีพนักงานอินเตอร์ มีความเข้าใจในธรรมชาติของผู้โดยสารสากล ก็ปฏิบัติต่อผู้โดยสารอย่างได้มาตรฐาน ประเทศใดที่ผู้บริหารสนามบินไม่เอาใจใส่ในการเพิ่มเติมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสนามบินอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้สนามบินนั้นล้าหลัง ทำให้คนมาแล้วกลัว ไม่อยากกลับมาอีก พอทราบว่าจะต้องไปใช้ หรือไปต่อเครื่องบินที่สนามบินนั้น ก็แขยงแขงขน และหลีกเลี่ยงที่จะใช้บริการ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
songlok1997@gmail.com

พ.ศ.2559 การไปบรรยายในต่างจังหวัดของอาจารย์และนักบรรยายหลายท่านต้องยกเลิกเพราะเที่ยวบินดีเลย์ ไม่ว่าจะเป็นของสายการบินไทยและสายการบินอื่นที่ให้บริการในประเทศ กำหนดการของการสัมมนามักจะกำหนดไว้ตายตัว 25 ก.ย. 2560 09:24 25 ก.ย. 2560 12:28 ไทยรัฐ