วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังต้องการลดภาษีท่องเที่ยวแค่เมืองรอง

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการออก มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยวว่า ยังคงหารือกับกระทรวงการคลังตลอด โดยคลังต้องการให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯหารูปแบบการลดภาษีท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มในชุมชนหรือเมืองท่องเที่ยวรองเท่านั้น เพื่อให้รายได้ลงสู่รากหญ้า ซึ่งกระทรวงมองว่าไม่ต้องการเลือกปฏิบัติ ต้องการให้รายได้ลงไปทุกแห่งมากกว่า “คลังมีหน้าที่หลักดูแลนโยบายภาษีอยู่แล้ว ที่ผ่านมาด้านภาษีเพื่อการท่องเที่ยวคลังก็ช่วยเรามาตลอด ดังนั้นทุกอย่างต้องสมเหตุสมผลตามนโยบายภาพใหญ่ของประเทศ”

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า สั่งการให้สำนักงาน ททท.ที่อยู่ในกลุ่มเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น ไปพิจารณาการจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จแล้ว เพื่อให้ย้ายงบประมาณไปสนับสนุนกิจกรรมใหม่ๆในเมืองท่องเที่ยว ที่ยังไม่ได้รับความนิยมหรือเมืองรองแทน คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระจายการเดินทางท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการลงสู่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยรูปแบบนี้จะทำภายใต้ร่มใหญ่ของโครงการ “สนามแม่เหล็กท่องเที่ยว” (EMF) โดยตัว E คือ อีตติ้ง เน้นสินค้าอาหารการกิน, ตัว M การจัดประชุม สัมมนา (มีตติ้ง) ตัว F การจัดกิจกรรมสนุกสนานในเทศกาลอีเวนต์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดจะทำในเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ เป็นแม่เหล็กใหญ่ดูดนักท่องเที่ยวก่อนกระจายไปเมืองเล็ก ซึ่งถือเป็นแคมเปญที่มาช่วยกระตุ้นตลาดนอกเหนือจากมาตรการด้านภาษีด้วย.

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการออก มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยวว่า ยังคงหารือกับกระทรวงการคลังตลอด โดยคลังต้องการให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯหารูปแบบการลดภาษี 25 ก.ย. 2560 08:21 25 ก.ย. 2560 08:36 ไทยรัฐ