วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มั่นใจดิจิทัลบิ๊กแบงต่อยอดธุรกิจ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการจัดงาน “ดิจิทัลบิ๊กแบง 2017” เมื่อวันที่ 21-24 ก.ย.60 ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จมาก เพราะมีทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ ทั้งไทยและต่างประเทศ สนใจเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง โดยเชื่อว่าผู้ที่เข้าชมงานครั้งนี้ จะนำความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้จากงานดิจิทัลบิ๊กแบง ไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจ และจะมีผลต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน ทำให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนได้ในอนาคต

สำหรับการต่อยอดการให้บริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนนั้น ทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.ได้เปิดบริการเว็บไซต์ www.biz.govchanel.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว โดยนำร่องการจดทะเบียนร้านอาหาร ที่จะต้องยื่นขอใบอนุญาตหลากหลายรายการมาก หากยื่นผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ข้อมูลจะเชื่อมต่อไปยังกรมธุรกิจการค้า กรมสรรพสามิต และหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการเปิดบริการร้านอาหาร เมื่อประสบผลสำเร็จก็จะขยายการให้บริการไปยังธุรกิจอื่นๆ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการในกลางเดือน พ.ย.นี้

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท กล่าวว่า ผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานดิจิทัลบิ๊กแบง ให้ความสนใจโครงการดิจิทัลพาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาร่วมงาน ซึ่งแคทต้องเร่งดำเนินการ เพื่อรองรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย.

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการจัดงาน “ดิจิทัลบิ๊กแบง 2017” เมื่อวันที่ 21-24 ก.ย.60 ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จมาก เพราะมีทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ 25 ก.ย. 2560 08:17 25 ก.ย. 2560 08:36 ไทยรัฐ