วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับเงื่อนไขล้างไต หวังลดจำนวนผู้ป่วย

นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สปสช.ได้เห็นชอบข้อเสนอการทบทวนการบริหารจัดการบริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามข้อเสนอของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยจากการทบทวนข้อมูลพบว่าไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นไทยต้องให้ความสำคัญ ซึ่งคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตการให้บริการสาธารณสุข ได้มีข้อเสนอเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ต้องเข้าระบบการรักษาทดแทนไตให้น้อยลงในอนาคต โดยต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของการชะลอการเสื่อมไตระยะต่างๆ ด้วยการคัดกรอง ส่งเสริมการพัฒนาคลินิกชะลอไตเสื่อมตามแผน การจัดบริการของกระทรวงสาธารณสุข การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการหนุนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อการบริโภคอาหารที่ไม่อันตรายต่อไต

นพ.ชูชัยกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบำบัดทดแทนไตนั้น เพื่อหลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนวิธีบำบัดทดแทนไตมีความชัดเจนยิ่งขึ้น คณะกรรมการ สปสช.ยังได้เห็นชอบให้ประสานไปยังราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมพิจารณาทบทวนกระบวนการปรับเงื่อนไข ในการบำบัดล้างไตผ่านช่องท้องและฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม.

นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สปสช.ได้เห็นชอบข้อเสนอการทบทวนการบริหารจัดการบริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามข้อเสนอของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.. 24 ก.ย. 2560 23:56 24 ก.ย. 2560 23:56 ไทยรัฐ