วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รู้จักขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มิตรที่ดีกับสิ่งแวดล้อม

เชื่อหลังจากผ่านปี 2017 เชื่อว่าพลังงานสะอาดจะเข้ามามีบทบาทในโลกมากขึ้น เห็นได้จากหลายอุตสาหกรรมเริ่มสนใจและนำพลังงานสะอาด หรือ พลังงานหมุนเวียนมาใช้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น 

'ไทยรัฐออนไลน์' มีโอกาสได้พูดคุยกับ 'วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์' ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้คร่ำหวอดในวงการพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ที่จะพาไปรู้จักไฟฟ้าพลังงานสะอาดมากขึ้น

'วรุตม์' อธิบายว่า ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยเสียก่อนว่า มีผู้เกี่ยวข้องกี่ส่วน ซึ่งเราสามารถแบ่งได้ดังนี้ ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และ ระบบการจัดจำหน่ายไฟฟ้า

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นรูปแบบ Enhanced Single-Buyer Model (ESB) ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า และเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Single Buyer)

โดย กฟผ. จะจำหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน และขายตรงให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่บางราย

ทั้งนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าในไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

2. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ Independent Power Producer หรือ IPP

3. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก Small Power Producer หรือ SPP

4. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก Very Small Power Producer หรือ VSPP

5. ผู้ผลิตไฟฟ้าในต่างประเทศ

สำหรับธุรกิจของ วรุตม์ ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่โครงการผลิตได้

วรุตม์ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 9 แบบ ได้แก่ ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เช่น น้ำเสีย ของเสีย พลังน้ำขนาดเล็ก พลังน้ำขนาดใหญ่ ก๊าซชีวภาพ หรือ พืชพลังงาน พลังงานลม และ พลังงานแสงอาทิตย์ 

หลายคนอาจเคยสงสัยวิธีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างไร 'วรุตม์' อธิบายว่า อย่างแรกเลย เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบบนวงจรแผงพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นผิวของแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และแยกประจุไฟฟ้าบวกและลบ เพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำ ที่เรียกว่า Direct Current (DC)

2. ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำจะถูกส่งผ่านเข้าสู่ String Combiner Box เพื่อรวมกระแสไฟฟ้า และส่งต่อไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ หรือ Alternating Current (AC)

3. ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำจะถูกส่งผ่านเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น

4. กระแสไฟฟ้าที่ได้ถูกเพิ่มแรงดันไฟฟ้าแล้ว จะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (Switch Gear) ทำหน้าที่ตัดต่อการเชื่อมต่อการขายไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายของผู้รับซื้อไฟฟ้า ต่อมากระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังมาตรวัดหน่วยไฟฟ้าของโครงการ และของผู้รับซื้อไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อไฟฟ้าต่อไป

ส่วนเหตุผลที่หลายประเทศให้ความสนใจสนับสนุนให้เอกชนมาร่วมผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น นอกเหนือจากปัจจัยด้านการรักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเสถียรภาพทางพลังงานให้กับประเทศอีกด้วย 

ญี่ปุ่นชวนเอกชนร่วมผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน

วรุตม์ กล่าวอีกว่า เราสนใจร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจัยที่สำคัญทำให้เราเข้าไปลงทุน เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นมีความชัดเจนในอัตราการรับซื้อไฟฟ้า ที่สำคัญรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายเอื้อต่อการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องสิทธิทางภาษี ภายใต้การลงทุนแบบจีเค-ทีเค

"เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในปี 54 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดต้องปิดดำเนินการเพื่อทดสอบด้านความปลอดภัย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว เพราะต้องนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์"

จากนั้นญี่ปุ่นจึงหันมาส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ด้วยการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิจัย พัฒนาเพื่อลดต้นทุนการดำเนินการที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนนั่นเอง.

เชื่อหลังจากผ่านปี 2017 เชื่อว่าพลังงานสะอาดจะเข้ามามีบทบาทในโลกมากขึ้น เห็นได้จากหลายอุตสาหกรรมเริ่มสนใจและนำพลังงานสะอาด หรือ พลังงานหมุนเวียนมาใช้หลากหลายอุตสาหกรรม 24 ก.ย. 2560 21:11 26 ก.ย. 2560 06:58 ไทยรัฐ