วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เชิดชูนักวิจัยสตรีไทย สร้างชื่อก้องวงการวิทยาศาสตร์โลก

อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้บริหารลอรีอัล ร่วมยินดีกับสตรีเก่ง ดร.อัญชลี มโนนุกุล, ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น, ดร.ผุศนา หิรัญสิทธิ์, รศ.ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์, ผศ.ดร.มาริสา พลพวก

ให้การสนับสนุนและเป็นแรงใจแก่สตรีนักวิทยาศาสตร์ไทยมายาวนาน ด้วยการมอบรางวัลและทุนการวิจัย ผ่านโครงการทุนวิจัยลอรีอัลประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” มาเป็นปีที่ 15 ลอรีอัล (ประเทศไทย) ได้ฉลองครบรอบ 15 ปี โครงการทุนวิจัยฯ โดยมอบรางวัลและทุนให้แก่นักวิจัยสตรีที่มีผลงานโดดเด่นประจำปีแล้ว ยังมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ “L’Oréal Woman Scientist Crystal Award” แก่ 2 นักวิจัยสตรีดีเด่นที่เคยได้รับทุนวิจัยจากโครงการฯ โดยจัดงานมอบรางวัลที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เมื่อเร็วๆนี้

ผู้บริหารลอรีอัล ประเทศไทย “อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ” กล่าวในงานว่า โครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เริ่มขึ้นในปี 2540 มูลนิธิลอรีอัล โดยความร่วมมือขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องบทบาทสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์ โดยปัจจุบันมีนักวิจัยสตรีที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนี้มากกว่า 2,500 ท่าน จาก 112 ประเทศทั่วโลก

สำหรับโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยมอบทุนวิจัยทุนละ 250,000 บาท ให้กับนักวิจัยสตรีที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ มีนักวิจัยสตรีไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนี้รวมแล้วทั้งสิ้น 61 คน

สำหรับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ สาขาวิทยาศาสตร์-ชีวภาพ ได้แก่ ผศ.ดร. มาริสา พลพวก จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กับผลงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษากระบวนการออโตฟาจี ซึ่งเป็นกลไกทางภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ เพื่อค้นหาเป้าหมายของยาตัวใหม่ที่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อมาลาเรียและวัณโรค”

สาขาวัสดุศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์ จากภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กับผลงานวิจัยหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและพลังงานทางเลือกอย่างครบวงจร” และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี ได้แก่ ดร. ผุศนา หิรัญสิทธิ์ จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับผลงานวิจัยหัวข้อ “การประยุกต์ใช้การคำนวณด้วยระเบียบวิธี Solid-State DFT สำหรับออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนและวัสดุโครงสร้างนาโน ให้สามารถใช้เพื่อการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ส่วนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ “L’Oréal Woman Scientist Crystal Award” ได้แก่ ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น และ ดร. อัญชลี มโนนุกุล

ด้านผู้ที่ได้รับรางวัล ผศ.ดร.มาริสา พลพวก กล่าวว่า การได้รับทุนนี้เป็นกำลังใจให้แก่ตนและทีมงาน การทำงานวิจัยต้องอาศัยความอดทน มีเป้าหมายในการทำงาน ตนอยากให้สังคมเห็นความสำคัญของงานวิจัยและตระหนักว่า วิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาประเทศและช่วยให้โลกใบนี้ดีขึ้น

ส่วน รศ.ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์ กล่าวว่า งานวิจัยมีความสำคัญต่อประเทศ ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ถ้าเราไม่มีงานวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ๆ เราจะเดินหน้าสู้ตลาดโลกไม่ได้ การทำงานวิจัยต้องยึดหลักความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น เราท้อได้ แต่อย่าถอย ต้องสร้างกำลังใจให้แก่ตนเอง

ด้าน ดร.อัญชลี มโนนุกุล กล่าวว่า คนไทยเป็นคนที่มีฝีมือ แต่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง เราต้องไปเอามาจากต่างประเทศ ตนเลยมีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างเทคโนโลยีในชื่อของคนไทย จนทำได้สำเร็จ ในการทำงานวิจัยต้องมีความมุ่งมั่นอดทน มีเป้าหมายว่า ทำเพื่ออะไร ซึ่งปลายทางคือ การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศของเรา ปิดท้าย ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้ให้แง่คิดว่า ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ก็อยากให้คนในสังคมใช้ความรู้นำประเทศ รู้จักการแก้ปัญหา การตั้งคำถามและหาคำตอบ แล้วสังคมไทยจะได้เดินหน้าเป็นสังคมอุดมปัญญาอย่างแท้จริง.

ให้การสนับสนุนและเป็นแรงใจแก่สตรีนักวิทยาศาสตร์ไทยมายาวนาน ด้วยการมอบรางวัลและทุนการวิจัย ผ่านโครงการทุนวิจัยลอรีอัลประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” มาเป็นปีที่ 15 ลอรีอัล (ประเทศไทย) ได้ฉลองครบรอบ 15 ปี โครงการทุนวิจัยฯ 24 ก.ย. 2560 19:43 24 ก.ย. 2560 19:47 ไทยรัฐ