วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คิดได้แต่ทำได้จริงไหม

โดย สหบาท

แนวทางการปฏิรูปองค์กรตำรวจจะเหมือนเล่นจำอวดหรือเปล่า

ล่าสุด พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) แถลงผลการประชุม

ระบุแนวคิดที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้างของพนักงานสอบสวนเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปในเบื้องต้น ควรจะใช้วิธี ผสมผสานการทำหน้าที่ ระหว่างตำรวจในด้านสอบสวนและสืบสวน

ต่อไปให้กลับมาใช้ตำแหน่งสืบสวนสอบสวนแทน

สำหรับการเจริญเติบโตในหน้าที่ของพนักงานสืบสวนสอบสวน เสนอไว้ 2 แนวทาง คือ ให้เลื่อนในสายงานหลักเมื่อมีตำแหน่งว่าง กับเลื่อนตำแหน่งจากการประเมิน และสามารถเลื่อนขึ้นไปได้ถึงรอง ผบ.ตร.

เหตุผลที่ต้องนำเรื่องสืบสวนสอบสวนมารวมกัน พล.ต.อ.ชัชวาลย์ อดีตนายพลมือสอบสวนบอกว่า ทั้ง 2 เรื่องนี้แยกจากกันไม่ออก การได้มาซึ่งหลักฐานไปสู่ การสอบสวน ต้องมาจากการแสวงหาหลักฐานที่เรียกว่า การสืบสวน จำเป็นต้องรวมกันเพื่อประสิทธิภาพในการทำหน้าที่

แต่โจทย์ใหญ่อยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรไม่ให้ผู้บังคับบัญชาที่มียศสูงกว่าเข้ามากลั่นแกล้ง แทรกแซงการทำหน้าที่และโยกย้ายตำแหน่งของพนักงานสืบสวนสอบสวน

ทำงานสืบสวนสอบสวนเป็นอิสระปราศจากอิทธิพลเข้าครอบงำ

ในที่ประชุมอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว แต่เสนอความคิดให้หัวหน้าสถานีไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อคดี มีหน้าที่รับผิดชอบดูงานบริหารงบประมาณ และบุคลากร

ไม่มีสิทธิประเมินการทำงานแบบใกล้ชิด

อีกทั้งเสนอให้ “ทำกฎหมาย” เขียนคุ้มครองความเป็นอิสระของพนักงานสอบสวน ป้องกันไม่ให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจก้าวก่ายทำรูปคดีเสียหายเพื่อช่วยใคร

สรุปแล้วยังไม่มีอะไรใหม่กับแนวคิด “ผ่าร่างโครงสร้างตำรวจ” นอกจากแข่งกัน “อวดภูมิ” ที่นายตำรวจจบใหม่ทุกคนก็คิดได้นานแล้ว

ขึ้นอยู่กับว่าถึงเวลาจะปฏิบัติได้จริงแค่ไหน.

สหบาท

แนวทางการปฏิรูปองค์กรตำรวจจะเหมือนเล่นจำอวดหรือเปล่า ล่าสุด พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) แถลงผลการประชุม 24 ก.ย. 2560 10:55 25 ก.ย. 2560 14:33 ไทยรัฐ