วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล ชี้ นักการเมือง ยุคบิ๊กตู่ ถูกปิดกั้น แนะเปิดโอกาสฟังความเห็น

ดุสิตโพล เผย คนส่วนใหญ่มองว่า นักการเมืองในรัฐบาลบิ๊กตู่ เคลื่อนไหวทางการเมืองได้ไม่มาก-ยังมีแบ่งขั้วอำนาจชัดเจน แต่ไม่ค่อยสร้างความวุ่นวาย แนะ ควรรับฟังนักการเมือง ส่วนนักการเมืองควรเคารพกฎหมาย

จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงพื้นที่ ครม. สัญจร จ.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา โดยมีนักการเมืองจากพรรคชาติไทยพัฒนามาต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็น ทำให้หลายฝ่ายจับตามองท่าทีของนักการเมืองต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี "นักการเมืองกับรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์" "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,149 คน ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ย.60 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนมองบทบาทนักการเมืองไทยในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 ถูกควบคุม ไม่สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองได้มากนัก 82.33%
อันดับ 2 ไม่ค่อยสร้างความวุ่นวาย ทะเลาะเบาะแว้งกัน 72.50%
อันดับ 3 ยังแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งขั้วทางการเมืองอย่างชัดเจน 66.23%
อันดับ 4 แสดงออกได้ไม่เต็มที่ ไม่มีบทบาท 51.87%
อันดับ 5 บางกลุ่มยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์ มีข่าวให้เห็น 50.04%

2. นักการเมืองและรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ควรปฏิบัติต่อกันอย่างไร?

- สิ่งที่นักการเมืองควรปฏิบัติต่อรัฐบาล
1. เคารพกติกา อยู่ภายใต้กฎหมาย 65.62%
2. แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 62.14%
3. ไม่ปลุกปั่น ยั่วยุ สร้างกระแส 55.53%

- สิ่งที่รัฐบาลควรปฏิบัติต่อนักการเมือง
1. เปิดโอกาส รับฟังความคิดเห็น 72.85%
2. ยุติธรรม เสมอภาค ไม่สองมาตรฐาน 61.79%
3. ปลดล็อกพรรคการเมือง ให้ทำกิจกรรมได้ 49.00%

3. ประชาชนคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 ไม่ค่อยดี 38.03%
เพราะ ยังไม่เห็นการทำงานร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม มีการวิพากษ์วิจารณ์ ออกมาโต้แย้ง เห็นต่าง ไม่ลงรอยกัน ฯลฯ

อันดับ 2 ดีพอสมควร 36.64%
เพราะ ไม่มีการเคลื่อนไหว ชุมนุม เรียกร้อง ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ดีเลย 17.85%
เพราะ รัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนไหว จัดกิจกรรมทางการเมือง นักการเมืองถูกควบคุม ปิดกั้น ขัดแย้งกัน ฯลฯ

อันดับ 4 ดีมาก 7.48%
เพราะ มีการทำสัญญาประชาคมร่วมกัน ร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น สนับสนุนการทำงานของรัฐบาล ฯลฯ

4. จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ ลงพื้นที่ ครม. สัญจร จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา โดยมีนักการเมืองจากพรรคชาติไทยพัฒนามาต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็น ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีดังกล่าว

อันดับ 1 เป็นตัวแทนของประชาชน สะท้อนปัญหาให้นายกฯ ได้รับรู้ 69.28%
อันดับ 2 เป็นเรื่องปกติ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เจ้าของพื้นที่ต้องออกมาต้อนรับ 63.88%
อันดับ 3 ทำให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น สื่อให้เห็นภาพความปรองดอง 52.57%

ดุสิตโพล เผย คนส่วนใหญ่มองว่า นักการเมืองในรัฐบาลบิ๊กตู่ เคลื่อนไหวทางการเมืองได้ไม่มาก-ยังมีแบ่งขั้วอำนาจชัดเจน แต่ไม่ค่อยสร้างความวุ่นวาย แนะ ควรรับฟังนักการเมือง ส่วนนักการเมืองควรเคารพกฎหมาย 23 ก.ย. 2560 12:07 23 ก.ย. 2560 13:48 ไทยรัฐ