วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตร 4.0 ไม่ง้อแรงงาน “ฉัตรชัย” ดันสุดลิ่มใช้เครื่องจักรแทนคน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรฯ เป็นประธานโครงการแปลงสาธิต แปลงใหญ่เกษตร 4.0 โดยนำร่อง 7 แปลง เพื่อเป็นต้นแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ และรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนแรงงานของไทย โดยจะเริ่มที่ 7 สินค้า คือ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน โคนม ผลไม้ และประมง ซึ่งการดำเนินโครงการแปลงสาธิตแปลงใหญ่ครั้งนี้ จะใช้เครื่องจักรการเกษตรเพื่อทุ่นแรง เป็นตัวอย่างให้กับการทำการเกษตรแบบใหม่ของไทยในอนาคต

“แปลงสาธิตจะเป็นแปลงต้นแบบ จะใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนคน ตั้งแต่การเตรียมดิน ไปจนถึงการใช้โดรนในการฉีด พ่น ยาฆ่าแมลง และใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว ซึ่งการทำการเกษตรแบบสมัยใหม่จะใช้คนในแต่ละขั้นตอนน้อยมาก และเพื่อให้แปลงเกษตรสมัยใหม่คืบหน้าเร็วและเป็นรูปธรรม โครงการนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯรับทราบทุกครั้ง”

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรฯ ว่า กระทรวงเกษตรฯเตรียมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น การปรับลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรกล หรือการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้มีผู้ประกอบการเข้ามาในธุรกิจนี้มากขึ้น และมีการกำกับดูแลราคาและมาตรฐานเครื่องจักร รวมถึงการขึ้นทะเบียนของผู้ให้บริการทั้งหมด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะจัดทำข้อมูลการให้บริการรับจ้างเครื่องจักรต่างๆลักษณะคล้ายกับ Grab Taxi เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการและเกษตรกรผู้รับบริการ.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรฯ เป็นประธานโครงการแปลงสาธิต แปลงใหญ่เกษตร 4.0 โดยนำร่อง 7 แปลง เพื่อเป็นต้นแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ 23 ก.ย. 2560 04:32 23 ก.ย. 2560 04:32 ไทยรัฐ