วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดพิชัยญาติ จัดโครงการ "สวดมนต์พลิกชีวิต จาริกแดนพุทธภูมิ"

พระครูวิศิษฏ์สรการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม หรือวัดพิชัยญาติ กล่าวว่า ทางวัดพิชัยญาติ จะจัดโครงการ “สวดมนต์พลิกชีวิต จาริกแดนพุทธภูมิ” เพื่อความเป็นมงคลตลอดปี 2561 ที่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งร่วมกันปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ที่ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง ที่ถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ.1819 กำหนดเดินทางวันที่ 4-13 ม.ค.2561 สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมโครงการในครั้งนี้ โทร.09-2201-9991, 08-8565-1915,09-9459-9365 ไอดี ไลน์แอดพิมพ์ thai8599 และ @nmv9599d

พระครูวิศิษฏ์สรการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม หรือวัดพิชัยญาติ กล่าวว่า ทางวัดพิชัยญาติ จะจัดโครงการ “สวดมนต์พลิกชีวิต จาริกแดนพุทธภูมิ” เพื่อความเป็นมงคลตลอดปี 2561 ที่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล 23 ก.ย. 2560 04:11 23 ก.ย. 2560 04:17 ไทยรัฐ