วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุทยานฯ จับมือเอกชน อนุรักษ์ป่า

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรม อุทยานฯ ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า วนอุทยาน และพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของกรมอุทยานฯ ซึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้แก่ จ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการที่ทั้ง 2 หน่วยงานดำเนินการร่วมกัน จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ ซึ่งมีการพิจารณาภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรมอุทยานฯจะสนับสนุนความรู้งานวิชาการเกี่ยวกับต้นน้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า และอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ขณะที่บริษัทไทยเบฟฯสนับสนุนงบประมาณพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ตั้งแต่ปี 2560-2565.

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรม อุทยานฯ ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ... 23 ก.ย. 2560 04:08 23 ก.ย. 2560 04:08 ไทยรัฐ