วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฉายหนังสั้นต้านค้ามนุษย์บนเครื่องบิน

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบตามที่ พม.เสนอผลิตภาพยนตร์สั้นเผยแพร่บนสายการบินต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยว และประชาชนร่วมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว การผลิตภาพยนตร์ชุดนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยจัดทำทั้งรูปแบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเป็นตัววิ่งประกอบด้วย เนื้อหาสื่อถึงเมืองไทยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม และรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงสื่อให้เห็นว่า การค้ามนุษย์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยจะเผยแพร่ในเดือน ต.ค.นี้.

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ... 23 ก.ย. 2560 03:56 23 ก.ย. 2560 03:57 ไทยรัฐ