วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซื้อเรือเก็บขยะเพิ่ม พร้อมเรืองับผักตบ

(แฟ้มภาพ)

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สำนักการระบายน้ำ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำนักการระบาย น้ำ (สนน.) ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขยะมูลฝอยขนาด 2×8 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า จำนวน 45 ลำ งบประมาณ 40,500,000 บาท และจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนขยะมูลฝอยขนาด 2×6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า จำนวน 21 ลำ งบประมาณ 15,750,000 บาท ซึ่งเป็นการ จัดซื้อเพื่อทดแทนเรือเก็บขยะชุดเก่าที่ผ่านการใช้งานมานาน เรือบางลำใช้งานมานานกว่า 20 ปี เกิดการชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้

นอกจากนี้ สนน.ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 47.3 ล้านบาท เพื่อซื้อรถงับผักตบชวา ความยาวแขนไม่น้อยกว่า 15 เมตร ประกอบด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ (ดีเซล) ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 5 คัน.

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สำนักการระบายน้ำ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำนักการระบาย น้ำ (สนน.) ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขยะมูลฝอยขนาด 2×8 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า. 23 ก.ย. 2560 03:34 23 ก.ย. 2560 03:37 ไทยรัฐ