วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช.อ้อนขออยู่ครบวาระ อ้างต้องทำงาน หากรีเซตจะไม่มีคนทำคดี

ปธ.ป.ป.ช.อ้อน สนช.ให้กรรมการอยู่ครบวาระ อ้างต้องทำงานต่อเนื่อง ต้องอาศัยคนมีความรู้ประสบการณ์ หากรีเซตต้องหายไป 7 คน พร้อมเร่งสปีดทำคดีเสร็จ 2 ปี ตามแนวทาง กรธ.เมื่อเวลา 12.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งกรธ.กำหนดให้ ป.ป.ช.ต้องดำเนินการเรื่องที่มีการร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ว่า เป็นไปตามกรอบที่ป.ป.ช.ได้เสนอต่อ กรธ.แต่ต้องมีข้อยกเว้นในบางกรณีให้ขยายเวลาได้ หากเคร่งครัดมาเกินไปอาจปฏิบัติได้ยาก งานไม่มีคุณภาพ ส่งผลต่อคดี ระยะเวลา 2 ปีก็อยู่ในวิสัยน่าจะดำเนินการได้เป็นส่วนใหญ่ มีส่วนน้อยมากที่ต้องขยายเวลา

ประธาน ป.ป.ช. กล่าวต่อว่า ส่วนที่ สนช.จะต้องเป็นผู้พิจารณาให้เห็นชอบร่างกฎหมายลูก ป.ป.ช. โดยเฉพาะในประเด็นรีเซตกรรมการ ป.ป.ช.ใหม่นั้นอยากให้ สนช.เข้าใจว่า งานของป.ป.ช.มีลักษณะพิเศษ ที่ต้องอาศัยคนมีความรู้ มีความชำนาญ ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ไต่สวน วินิจฉัยคดี เป็นเรื่องที่ต้องความต่อเนื่อง จึงมีการออกแบบในรัฐธรรมนูญทั้ง 50 และ 60 ให้ ป.ป.ช.ดำรงตำแหน่ง 9 ปี อีกทั้งกรรมการทั้ง 9 คนรับตำแหน่งตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกอย่าง จึงน่าจะได้รับการพิจารณาแต่ก็ขึ้นอยู่กับ สนช.ไม่ว่ากฎหมายออกมาอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่กังวลว่าต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะได้มีโอกาสทำงานให้ประเทศชาติอย่างเต็มที่แล้ว

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวด้วยว่า ถ้าต้องพ้นจากตำแหน่งก็ต้องยินดีที่จะรับแล้วไปทำอย่างอื่นในฐานะคนไทย ทำคุณให้ชาติในบทบาทอื่น แต่ยอมรับว่าอยากให้มีการคุ้มครองให้ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันอยู่ครบวาระตามร่างกฎหมายลูกที่ ป.ป.ช.เสนอไปให้ กรธ.โดยเห็นว่า สนช.เป็นผู้ใหญ่คงได้นำเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณา เพราะหากต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ 60 อาจมี ป.ป.ช.ต้องพ้นจากตำแหน่งถึง 7 คน ซึ่งหากดำเนินการเช่นนี้ก็ต้องมีเหตุผลที่อธิบายได้ว่า ให้พ้นเพราะอะไร เนื่องจากในรัฐธรรมนูญก็กำหนดว่าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังนั้นถ้าเป็นเหตุผลที่เหมาะสมก็รับฟัง โดยกระบวนการพิจารณาของ สนช.ชั้นกรรมาธิการ จะมีผู้แทน ป.ป.ช.ไปเป็นกรรมการร่วม และมีการเชิญเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ในฐานะผู้ปฏิบัติตามกฎหมายไปชี้แจงด้วย จึงมีการเตรียมการร่วมกับ สนช.ไว้บ้างแล้ว.

ปธ.ป.ป.ช.อ้อน สนช.ให้กรรมการอยู่ครบวาระ อ้างต้องทำงานต่อเนื่อง ต้องอาศัยคนมีความรู้ประสบการณ์ หากรีเซตต้องหายไป 7 คน พร้อมเร่งสปีดทำคดีเสร็จ 2 ปี ตามแนวทาง กรธ. 22 ก.ย. 2560 17:44 22 ก.ย. 2560 18:17 ไทยรัฐ