วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกพ. ย้ำ โครงสร้างค่าไฟปี61 พร้อมฟังความเห็นทุกภาคส่วน ก่อนประกาศใช้

กกพ. ย้ำชัด ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ รอบล่าสุด ยังอยู่ในขั้นตอนศึกษา เพื่อดูผลกระทบให้รอบด้านอย่างสมดุล พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนก่อนประกาศใช้...

วันที่ 22 ก.ย.60 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เผยว่า สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการศึกษา โดย กกพ. จะยึดแนวทางการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ จะมีการแยกต้นทุนของแต่ละกิจการ ประกอบด้วย กิจการผลิต กิจการระบบส่ง กิจการระบบจำหน่าย และกิจการค้าปลีก อย่างชัดเจนและโปร่งใสชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีการจำแนกต้นทุนแต่ละกิจการตามพื้นที่อย่างน้อยในระดับภาคภูมิศาสตร์

สำหรับ การทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างค่าไฟฟ้านั้น ต้องเป็นอัตราเดียวกัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกัน (Uniform Tariff) ยกเว้นธุรกิจบนเกาะ และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม กกพ. ยืนยันว่า กระบวนการทำงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ดังนั้นการกำหนดนโยบาย เพื่อการกำกับดูแลภาคพลังงาน กกพ.จะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (Hearing) ทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการประกาศนโยบายสำคัญ เช่นเดียวกับการกำกับปรับโครงสร้าง ค่าไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ จะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน.

กกพ. ย้ำชัด ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ รอบล่าสุด ยังอยู่ในขั้นตอนศึกษา เพื่อดูผลกระทบให้รอบด้านอย่างสมดุล พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนก่อนประกาศใช้... 22 ก.ย. 2560 16:28 22 ก.ย. 2560 17:05 ไทยรัฐ