วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"โออิชิกรุ๊ป" ชูระบบประกันคุณภาพ รายแรกของไทยและเอเชีย

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า องค์กรธุรกิจที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ หรือบางครั้งเรียกว่า “การประกัน คุณภาพ” นอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กรด้วย

เพราะเป็นระบบบริหารจัดการที่เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปสู่ “องค์กรแห่งคุณภาพ” ได้ ซึ่งปัจจุบันตลาดมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง การเพิ่ม ผลผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะทำให้องค์กรดำเนินการอยู่ได้

“โออิชิ กรุ๊ป” ผู้นำในธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารญี่ปุ่น ตลอดเวลาในธุรกิจกว่า 18 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับ ประกันคุณภาพทั้งด้านราคาและบริการอย่างเข้มงวด

ทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของระบบประกันคุณภาพ จึงได้นำ “ระบบประกันคุณภาพ” (Quality assurance system) ระบบมาตรฐาน GMP-HACCP-ISO 9001:2015 มาใช้กำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานของภัตตาคาร/ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ นำโดย โออิชิ แกรนด์, โออิชิ อีทเทอเรียม, โออิชิ บุฟเฟ่ต์, นิกุยะ, ชาบูชิ, โออิชิ ราเมน, คาคาชิ และโออิชิ เดลิเวอรี่ 1773 รวมจำนวนสาขา 244 แห่ง โดยเน้นเรื่องสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ลูกค้า

“นงนุช บูรณะเศรษฐกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลจากการนำมาใช้อย่างเคร่งครัดและจริงจัง โดยความร่วมมือร่วมใจของทุกๆฝ่าย โดยเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำภัตตาคารและร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ ทำให้เราได้ผ่านการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ-สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารสากลเชิงบูรณาการ ตั้งแต่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา และยังคงรักษาระบบมาตรฐานดังกล่าว

อีกทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนกระทั่งการปรับเปลี่ยนของระบบ ISO 9001 ขึ้นเป็นเวอร์ชั่น 2015 และเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและการให้บริการ จึงได้ให้ฝ่ายประกันคุณภาพดำเนินการเพื่อขอการรับรองระบบคุณภาพจากองค์กรชั้นนำของโลกทางด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 2-3 ก.พ.2560 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการตรวจรับรองระบบคุณภาพในระดับภัตตาคาร/ร้านอาหาร ครอบคลุม 3 ระบบ ได้แก่ GMP-HACCP-ISO 9001:2015 ในขอบข่ายเนื้อหา “การบริการในภัตตาคารและร้านอาหารครอบคลุมอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (บุฟเฟ่ต์, ชาบู, ก๋วยเตี๋ยวสไตล์ญี่ปุ่น, ชุดอาหาร, ปิ้งย่าง และการจัดส่งอาหาร)” ตามเลขที่ใบรับรอง TH17/10278-80 ลงวันที่ 4 ก.ค.2560 และใบรับรองมีผลถึงวันที่ 4 ก.ค.2563 โดยเป็นรายแรกของประเทศ ไทยและภูมิภาคทวีปเอเชีย

ด้าน “ไพศาล อ่าวสถาพร” รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับถึงวันนี้ โออิชิ กรุ๊ป มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการให้บริการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เราเป็นเครือร้านอาหารรายแรกๆที่สามารถผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพดีถูกสุขลักษณะ และให้ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานสากลของโลก ดังนโยบายเชิงบูรณาการของธุรกิจร้านอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยระบบการจัดการ และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จากนี้และตลอดไป

ความสำเร็จในวันนี้จึงนับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงานอย่างมีระบบและเป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต อันเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าคู่แข่งขันรายอื่นๆ จึงสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าได้ว่า ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการขององค์กรนั้นได้รับการออกแบบและควบคุมการผลิตอย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการส่งมอบคุณค่าที่เหนือชั้นแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ผ่าน “คุณภาพวัตถุดิบ” “คุณภาพอาหาร” รวมถึง “คุณภาพบริการ” มาโดยตลอดนั่นเอง.

วานิชหนุ่ม
wanich@thairath.co.th

“โออิชิ กรุ๊ป” ผู้นำในธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารญี่ปุ่น ตลอดเวลาในธุรกิจกว่า 18 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับ ประกันคุณภาพทั้งด้านราคาและบริการอย่างเข้มงวด... 22 ก.ย. 2560 11:42 22 ก.ย. 2560 11:53 ไทยรัฐ