วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธารโตทำแล้วเห็นผล... “โครงการ 9101”

จากอดีตถึงปัจจุบันการสื่อสารถึงพื้นที่ห่างไกลมักประสบปัญหาด้วยปัจจัยต่างๆโดยรอบด้าน...!

ด้วยสาเหตุนี้ ภาครัฐจึงริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานตัวแทน เข้าไปให้ความรู้ชาวบ้านในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 1 ในนั้น คือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ธารโต จ.ยะลา

ล่าสุดจึงจัดอบรมโครงการพัฒนาและแปรรูปทุเรียนภายใต้ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ” ภายใต้ร่มพระบารมี เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดพัฒนามาจากการปลูกทุเรียนแปลงใหญ่อย่างยั่งยืน

นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ กล่าวว่า กิจกรรมภายใต้โครงการตามรอยเท้าพ่อ 9101 ของกลุ่มชุมชนธารโต 2 เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7 ส.ค.60 โดยการนำเกษตรกรกลุ่มปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านบันนังกาแจะ หมู่ที่ 5 และบ้านจาเราะแป หมู่ที่ 3 ได้นำผลผลิตทุเรียนมาแปรรูป

ประโยชน์ที่จะได้รับนั้น เกิดจากเดิมชาวบ้านทำสวน กรีดยางขายอยู่แล้ว เมื่อทำงานเป็นกลุ่มแปรรูปทุเรียนไปด้วย รายได้ก็จะเพิ่มขึ้น วันละ 300บาท ภายในเวลา 1 เดือน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ หรือประมาณ 20 วัน

ผลผลิตที่แปรรูปแล้วช่วงนี้มีอยู่ 4 อย่าง คือ ทุเรียนเชื่อมแก้ว ทุเรียนอบแห้ง ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด ซึ่งคาดว่าจะออกมาเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนี้ เนื่องจากทุเรียน อ.ธารโต ออกมาหลายรุ่นให้สามารถนำไปแปรรูปได้

ปรากฏว่าจากปากต่อปากทุเรียนธารโตที่นำมาแปรรูปแล้วได้การตอบรับดีมากจนทำไม่ทันออเดอร์สั่งจอง

ดังนั้นในโอกาส พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษา ลงไปติดตามกิจกรรมโครงการ “9101 ตามรอยเท้าพ่อ” ภายใต้ร่มพระบารมี จึงไม่ลืมที่จะไปเยี่ยมชมความสำเร็จ

นอกจากนี้ยังร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งเป้าผลักดันกลุ่มชุมชนธารโต 2 แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไปดูไปชมกิจกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรสารพัด

เป็นผลพวงการน้อมนำทำตามแนวทางพระราชดำริจนเกิดงานเกิดรายได้มีใช้มีกินกันอย่างทั่วถึง....!

วีรยุทธ แสงโนรี

จากอดีตถึงปัจจุบันการสื่อสารถึงพื้นที่ห่างไกลมักประสบปัญหาด้วยปัจจัยต่างๆโดยรอบด้าน...! ด้วยสาเหตุนี้ ภาครัฐจึงริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานตัวแทน เข้าไปให้ความรู้ชาวบ้านในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 22 ก.ย. 2560 10:19 22 ก.ย. 2560 12:24 ไทยรัฐ