วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รองอธิบดีขึ้นอธิบดีอัยการ

โดย ซี.12

มาถึงชุดสุดท้ายของรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีต่างๆที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีอัยการในปีนี้

56.นายกิตินันท์ ธัชประมุข รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน 57.นายพินิจ ตันสถิรานันท์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีล้มละลาย เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 5 58.นายชาติชาย ทองอ่อน รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองสงขลา เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองสงขลา 59.นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 60.นายกิตินันท์ เจริญสุข รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี

61.นายจิตรนรา นวรัตน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 62.นายชาตรี สุวรรณิน รองอธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี 63.นายปิยะนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช รองอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ 64.นายนิพนธ์ ด่านวิวัฒน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7 65.นายชัยวัฒน์ โล่วณิชเกียรติกุล รองอธิบดีอัยการภาค 1 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 6

66.นายสุทธิ ผ่องอ่อน รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่น 67.นายอำนาจ มุทิตาเจริญ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด 68.นายประสพโชค วสิกชาติ รองอธิบดีอัยการภาค 5 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ 69.นายเกียรติพล ภู่จำรูญ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 3 70.นางอรอนงค์ วัฒนินธ์วงศ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์

71.นายสมเจตน์ ชัยเฉลิมปรีชา รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุดรธานี 72.นายสุนทร สุรวัฒนาวงศ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 6 73. นายอนันต์ สินธุรักษ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา 74.นายประณม ถวัลย์ลาภา รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 5 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 75.นางพฤฒิพร เนติโพธิ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

76.นายมีชัย เหลืองกำจร รองอธิบดีอัยการภาค 3 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 3 77.นายพรชัย เหลืองอารีพร รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก 78.นายอิทธิพล เพิ่มศรี รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 79.นายไช้พงษ์ อัศวบุญญาเลิศ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุดรธานี เป็น อธิบดีอัยการสำนักงาน คดีแรงงานภาค 4 80.นายวชิระ สนธิรักษ์ รองอธิบดีอัยการภาค 1 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4

81.นายสิทธิพร ครุฑนาค รองอธิบดีอัยการภาค 2 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 9 82.นายฐาปนา ใจกลม รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช

ทั้งหมดนี้รับหน้าที่ในวันที่ 1 ตุลาคม ศกนี้.

คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

ทีมใหม่อัยการ

โยกย้ายอธิบดีอัยการ

“ซี.12”

มาถึงชุดสุดท้ายของรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีต่างๆที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีอัยการในปีนี้ 56.นายกิตินันท์ ธัชประมุข รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน 57.นายพินิจ ตันสถิรานันท์ 22 ก.ย. 2560 10:11 22 ก.ย. 2560 12:01 ไทยรัฐ