วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บีทีเอสชวนประดับดาวเรืองบนสถานี

กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชิญชวนประดับดอกดาวเรืองบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งนี้ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.2560 กลุ่มบริษัทบีทีเอสร่วมด้วย กรุงเทพมหานคร บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัดและกองทุนบัวหลวง จะดำเนินการติดตั้งซุ้มถวายสักการะแสดงความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ โดยขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันนำต้นดาวเรืองที่มีดอกตูมหรือบานบรรจุในถุงหรือกระถางพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว มาวางประดับที่บริเวณซุ้ม ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ในโอกาสนี้บริษัทระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ธุรกิจหลักในกลุ่มบีทีเอส จะยกเว้นค่าโดยสาร รถไฟฟ้าบีทีเอสให้ฟรีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์แก่ประชาชนที่นำต้นดาวเรืองมาประดับที่ซุ้ม โดยจะต้องเดินทางมาลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติเท่านั้น.

กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชิญชวนประดับดอกดาวเรืองบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งนี้ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 22 ก.ย. 2560 04:52 22 ก.ย. 2560 04:52 ไทยรัฐ