วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดรับฟังถนนประชาราษฎร์อุทิศ-รัตนโกสินทร์ 200 ปี

(แฟ้มภาพ)

นายสายันต์ อิ่มสมสมบูรณ์ ผู้จัดการ โครงการสำรวจออกแบบถนนสายประชาราษฎร์อุทิศ-ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี กล่าวว่า ด้วยกรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการงานสำรวจออกแบบถนนประชาราษฎร์อุทิศ-ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการ ตลอดจนแนวทางในการลดผลกระทบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องธราดล ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.

นายสายันต์ อิ่มสมสมบูรณ์ ผู้จัดการ โครงการสำรวจออกแบบถนนสายประชาราษฎร์อุทิศ-ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี กล่าวว่า ด้วยกรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด 22 ก.ย. 2560 04:49 22 ก.ย. 2560 04:49 ไทยรัฐ