วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้ “อักขราวิสุทธิ์” ฟรี 5 ปีสกัดลอกผลงาน

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวตอนหนึ่งในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” ว่า จุฬาฯให้การสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงในแวดวงวิชาการ และมุ่งหวังว่าจุฬาฯ 100 ปี ปราศจากการ ลอกเลียนวรรณกรรม หรือจุฬาฯ 100 ปี Free Plagiarim ที่ผ่านมามีการลอกเลียนวรรณกรรมทั้งในระดับประเทศและโลก ซึ่งจุฬาฯได้ให้ความ สำคัญแต่ก็ไม่สามารถทำได้โดยสถาบันใดสถาบันหนึ่ง จำเป็นต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบว่ามีการลอกเลียนวรรณกรรมเกิดขึ้นมากหรือน้อย จึงได้มีมติให้ขยายบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ จำนวน 84 แห่ง ในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึงเดือน มี.ค.2565 ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการลอกเลียนวรรณกรรมที่กำลังเป็นปัญหาคุกคามอยู่ในแวดวงวิชาการในปัจจุบัน และเป็นการปลูกฝังความซื่อสัตย์ของนักวิชาการรุ่นใหม่.

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวตอนหนึ่งในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” ว่า 22 ก.ย. 2560 04:46 22 ก.ย. 2560 04:46 ไทยรัฐ