วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยันจัดซื้อยารวมระดับประเทศปี 61 เสร็จทันเวลา

นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะ อนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน กล่าวถึงการจัดซื้อยาฯ ว่า ขณะนี้อนุกรรมการฯได้เดินหน้าจัดซื้อยาฯและดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ทางอนุกรรมการฯกำหนดคือแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค.นี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ในการต่อรองราคาในรายการยาเพิ่มเติม

นพ.ชูชัยกล่าวต่อว่า การดำเนินการจัดซื้อยา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานเป็นการดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดซื้อยา โดยมอบให้ โรงพยาบาลราชวิถี ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานซื้อยาเพื่อกระจายยาไปยังหน่วย บริการให้ผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่อง ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการดูแลผู้ป่วยรายเก่าที่อยู่ ในระบบเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยรายใหม่ ทั้งผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องใช้ยารักษามุ่งเป้า ทั้งยังรวมถึงยารายการใหม่ที่ได้มีการเพิ่มเติมในบัญชียาหลักแห่งชาติ และบรรจุภายใต้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาทิ ยารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อยาฯรวมระดับประเทศ ประชาชนอย่าได้กังวล เนื่องจากคณะกรรมการจัดซื้อยาชุดใหม่ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาเป็นสำคัญ สามารถเดินหน้าจัดซื้อยาฯได้ตามกำหนดการอยู่แล้ว.

นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะ อนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษปีงบประมาณ 2561 22 ก.ย. 2560 04:44 22 ก.ย. 2560 04:44 ไทยรัฐ